Životní pojištění

Co s životní pojistkou v době sníženého příjmu

Výpověď životního pojištění

Životní pojištění si sjednáváme, aby chránilo nás i naši rodinu v případě nečekaných událostí. Někdy pro nás ale můžou pravidelné odvody představovat větší problémy než jindy. A tehdy někteří začnou přemýšlet o zrušení životní pojistky. Jak výpověď probíhá, jaká úskalí s sebou nese a jaké jsou alternativy?

Jak vypovědět životní pojištění

Pokud se definitivně rozhodnete pro zrušení životní pojistky, zásadní pro vás bude pohlídat si termín, ve kterém byste měli výpověď podat.

Pokud o své pojistce začnete pochybovat v prvních dvou měsících od uzavření smlouvy, můžete ji vypovědět s osmidenní výpovědní lhůtou a případným poplatkem, proces je jednoduchý.

Větší pozor si budete muset dát, pokud už smlouva běží delší dobu. Ačkoli výpověď můžete zaslat kdykoli, počítejte že musí být doručena alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období. Pokud výpověď pošlete méně než šest týdnů před koncem pojišťovacího období, pojišťovna od vás může požadovat další platbu.

Důležité je, že výpověď je obvykle akceptována pouze v písemné podobě prostřednictvím formuláře, který najdete na stránkách pojišťovny. Výpověď obvykle můžete vyřídit prostřednictvím pošty, na pobočce a někdy také e-mailem.

PojišťovnaFormulář výpovědiForma výpovědiKontakt na infolinku
AllianzVzor výpovědiInformace na stránce+420 241 170 000
GeneraliBez vzoruInformace na stránce+420 241 114 114
MetLifeFormulář výpovědiInformace na stránce+420 227 111 000
KooperativaFormulář výpovědiInformace na stránce+420 957 105 105
Komerční pojišťovna+420 800 106 610
MaximaFormulář výpovědi+420 273 190 400
NNFormulář výpovědiInformace na stránce+420 244 090 800
Přehled formulářů a vzorů k výpovědi životního pojištění

Můžete životní pojištění místo výpovědi prostě nezaplatit?

Pokud platbu za své životní pojištění nezaplatíte a nebudete reagovat ani na upomínku ze strany pojišťovny, pojišťovna vaše pojištění ukončí. Nadále po vás ale může vymáhat dlužnou částku za nezaplacené pojistné až k datu ukončení smlouvy, což může trvat několik měsíců. V té době budete stále na sjednaná rizika pojištěn. Kromě toho u neuhrazené platby začnou naskakovat také poplatky za její vymáhání. Tento postup tedy rozhodně nedoporučujeme.

Je třeba zaslat výpověď v případě úmrtí pojištěné osoby?

Nikoli. V případě úmrtí pojištěné osoby pojištění zaniká automaticky a dochází k výplatě pojistného plnění, pokud se na případ úmrtí nevztahuje některá z výluk v pojistné smlouvě. Pojišťovně to samozřejmě musí být nahlášeno v rámci pozůstalostního řízení či přímo obmyšlenou osobou.

Úskalí výpovědi životního pojištění

Výpověď životního pojištění pro vás může mít různé finanční dopady a zvláště pokud plánujete pojistku někdy v budoucnu obnovit, není výhodná. Proto se vždycky poraďte se svým poradcem pro oblast životního pojištění a projděte všechny body, které pro vás z předčasného ukončení smlouvy plynou.

Samozřejmým dopadem zrušení životní pojistky je ztráta krytí rizik, na něž jste byli pojištění. Pojďme se ale podívat i na další úskalí, které se se zrušením pojistky pojí.

Při zrušení rezervotvorné pojistky získáte pouze odbytné

V případě, že máte sjednáno životní pojištění s tzv. rezervotvornou složkou, máte nárok na výběr části pojistného. Patří sem starší kapitálové pojištění nebo investiční pojištění, které vám kromě zajištění proti rizikům mají za úkol vytvořit finanční rezervu spořením a investicemi. Vytvořenou rezervu vám pojišťovna při ukončení takového pojištění vyplatí, ale nejprve odečte z dané částky poplatky. V žádném případě tak nedosáhnete na celou naspořenou částku a někdy nemusíte dostat nic. Naopak v případě dožití smlouvy získáte celou kapitálovou hodnotu často navýšenou o různé bonusy.

TIP: Váš poradce v oblasti životního pojištění vám předem bude schopný zjistit informace o výši odbytného.

Podmínky pro daňové odpočty

Životní pojištění, které vám pomůže k soběstačnosti ve stáří, je odečitatelné z daňového základu. Musíte pouze splnit několik podmínek:

 • pojistka je sjednaná na tzv. riziko „dožití” nebo „smrti a dožití”,
 • výplata pojistného je sjednána nejdříve v kalendářním roce, ve kterém dosáhnete 60 let, a nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy,
 • pojištěným je i sám pojistník,
 • pojistka neumožňuje průběžný výběr peněz,
 • odečíst si můžete maximálně 24 000 Kč ročně.

Pokud ovšem takové životní pojištění v jeho průběhu zrušíte, ztratíte na daňové odpočty nárok, a to i 10 let zpětně. Svoje příjmy pak musíte zpětně dodanit.

Příklad: Jestliže vám každý rok pojišťovna posílala potvrzení, že si můžete odečíst z daňového základu částku 5 000 Kč, z čehož plyne daňová výhoda 750 Kč (15 % z 5 000 Kč), tak za 10 let budete muset doplatit 7 500 Kč.

V daňovém přiznání pak uveďte tuto skutečnost na řádek č. 40 a do přílohy 2 na řádky 207 a 209.

Podmínky nové smlouvy

Po zrušení stávající životní pojistky můžete mít problém s uzavřením nové smlouvy. K tomu se totiž nevyhnutelně vztahuje nová lékařská prohlídka a změněné podmínky vyplývající z vašeho změněného zdravotního stavu. Narazit na komplikace v životním pojištění můžete například po prodělání těžkého průběhu Covidu, ale různé výluky v pojištění nebo dražší pojistku získáte i při jiných zdravotních komplikacích. Může se vám tak stát, že vás životní pojistka bude nejméně chránit právě v těch oblastech, ve kterých už máte opakovaně problémy.

Co udělat s drahou životní pojistkou místo výpovědi

Pokud to ve vaší situaci není nevyhnutelné, doporučujeme nepřistupovat k výpovědi životní pojistky, ale vydat se cestou některé z alternativ.

Snížení pojistné částky na minimum

Maximální seškrtání pojistné částky je obvykle nejlepší alternativou výpovědi. Pro vás to sice bude znamenat, že po dobu sníženého pojistného budete i méně chráněni před riziky, nicméně velká část výhod pro vás zůstane zachována. Jakmile se vaše finanční situace zlepší, platby navýšíte a dosáhnete opět plného krytí.

Platby lze obvykle snížit až k hranici 300 Kč měsíčně, u Kooperativy ale dosáhnete při pojištění Na přání až na částku 50 Kč měsíčně (40 Kč tvoří poplatek, 10 Kč pojištění rizika smrti na pojistnou částku 10 000 Kč). A například u pojištění Bel Mondo od Generali České pojišťovny není spodní hranice vůbec stanovena.

Výhody dočasného snížení pojistnéhoNevýhody dočasného snížení pojistného
minimální platbynižší krytí před riziky
bez nutnosti nové lékařské prohlídky
bez dodanění
bez minimalizace odbytného
Výhody a nevýhody dočasného snížení pojistného

Uspání pojistky

Pokud máte například pojištění Flexi 22 od Kooperativy, můžete svoji pojistku na dobu až půl roku uspat. V takovém případě sice nebudete muset za pojištění platit, zároveň ale po tuto dobu budete mít pojištěné pouze riziko smrti na pojistnou částku 10 000 Kč a jinak nebudete nijak chráněni.

Výhody uspání pojistkyNevýhody uspání pojistky
žádné platbyminimální krytí rizik
bez dodanění
bez nové lékařské prohlídky
Výhody a nevýhody uspání pojistky

Přerušení placení pojistky

Odložení plateb čili přerušení placení pojistky je možné použít pouze při rezervotvorném pojištění. Pojistné se čerpá z dosud naspořené rezervy. Vy zůstáváte krytí, zmenšuje se vaše rezerva. Můžete tímto způsobem vynechat platby i bez informování pojišťovny např. na tři měsíce, pokud máte dostatečně naspořeno. Tuto možnost nabízí v rámci svého životního pojištění s rezervotvornou složkou všechny pojišťovny.

Výhody přerušení placení pojistkyNevýhody přerušení placení pojistky
plné krytízmenšená rezerva
bez nové lékařské prohlídky
bez dodanění
žádné platby
Výhody a nevýhody přerušení placení pojistky

Převedení smlouvy ke konkurenci

Pokud nejste spokojení s možnostmi nebo službami stávající pojišťovny, můžete svoji pojistku místo zrušení převést k jiné pojišťovně. Vyhnete se tak nutnosti dodaňovat odečty, nicméně k nové instituci se převede jen tzv. odkupné a část vašich peněz zůstane na poplatcích původní pojišťovně. Procento, o které přijdete, se odvíjí od doby, která zbývá do konce pojištění.

Navíc budete muset vyplnit zdravotní dotazník a při nadstandardních pojistných částkách podstoupit i novou lékařskou prohlídku. Pokud se váš zdravotní stav zhoršil, můžete mít méně výhodné podmínky.

Výhody převedení pojistkyNevýhody převedení pojistky
krytí rizikpřevedení pouze tzv. odkupného
bez dodaněnínová lékařská prohlídka
případné lepší podmínky/služby
Výhody a nevýhody převedení pojistky ke konkurenci

Dožití smlouvy

Tou nejlepší variantou určitě je, když vám smlouva vydrží u pojišťovny po celou pojistnou dobu, na kterou jste ji sjednali. Jednak jste celou dobu chráněni proti nečekaným životním událostem a také na konci dostanete kapitálovou hodnotu smlouvy. To je celková naspořená částka vašeho životního pojištění, u některých pojišťoven navýšená o bonusy.

Mezi bonusy patří třeba odměna za to, že nebudete po určitou dobu (například 5 let) čerpat plnění z pojistné události (nestane se vám úraz a nebudete nemocní) nebo bonus za dobu trvání pojistné smlouvy (například 15 let).

Mnoho smluv na trhu je naštěstí velmi variabilních, takže se dají upravit pomocí tzv. technických změn a můžete je tedy průběžně přizpůsobovat rodinné situaci. Pojišťovny se v tomto ohledu snaží držet krok s dobou a konkurencí, a proto je také běžnou praxí, že umožní za určitých podmínek klientům produkt tzv. přepracovat na nové a modernější produkty.  Jedná se opět o relativně šetrnou variantu pro zákazníky, protože při řádném přepracování dochází k převodu celé kapitálové hodnoty z původní smlouvy, nikoliv pouze odkupného.

Výhody dožití smlouvyNevýhody dožití smlouvy
možnost technických změn
zachování kapitálové hodnoty, bonusy
krytí všech původních rizik
levnější pojištění při sjednání v mládí
Výhody a nevýhody dožití smlouvy

První krok při potížích s platbami

Jestliže máte sjednanou životní pojistku a dostali jste se do problémů s jejím splácením, měli byste se nejdříve spojit s odborníkem. Poradce v oblasti životního pojištění vám bude schopný propočítat jednotlivé možnosti přímo na míru vaší situaci, projde s vámi možná řešení a pomůže i s papírováním. Důležité je, abyste se nepouštěli do řešení na vlastní pěst, protože si tak můžete uzavřít cestu k výhodnému pojištění do budoucna.

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti