ŽIVOT

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:
 • 30 Kč – riziková varianta
 • 100 Kč – varianta s pravidelnou investicí
Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

85 let

Maximální počet osob:

6 osob na smlouvě

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění s volitelnou investiční složkou

Čekací Doba:
 • Invalidita – 2 měsíce
 • Pracovní neschopnost – 2 měsíce, těhotenství – 8 měsíců
 • Závažné onemocnění – 2 měsíce
 • Hospitalizace – 2 měsíce, těhotenství a porod – 8 měsíců
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ:

Celosvětová působnost u trvalých následků úrazu a denního odškodného. U pracovní neschopnosti a hospitalizace platí území EU a EHS

Pojištení invalidity:
 • psychiatrická onemocnění se plní u 2. a 3. stupně invalidity bez výluk
 • pojistí i invaliditu 3. stupně u dětí
 • dvojnásobné plnění při stupni závislosti III. nebo IV.
 • žádné výluky pro invaliditu v souvislosti se zády
Pojištění vážných onemocnení:
 • speciální varianta PRO Boj s rakovinou
 • u varianty PRO Ženy zaplatí těhotenské a porodní komplikace a také plní vrozené vady dětí
 • plní i za rakovinu ve stádiu in-situ
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • uhradí až 730 dnů pracovní neschopnosti
 • žádné výluky na neschopnost v souvislosti se zády
 • kryjí rizikové těhotenství bez omezení počtu dnů
Pojištení trvalých následku úrazu:
 • až osminásobek základní pojistné částky
 • u druhých a dalších pojistných událostí se sčítají všechna tělesná poškození, která vznikla od počátku, tzv. paměť
 • nabízí garanci stejné progrese, jako má 5 nějvětších pojišťoven na trhu
Slevy z pojistného:
 • sleva za počet skupin připojištění až 15 %
 • možnost speciální slevy až 15%