ŽIVOT

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Velikost pojišťovny na trhu:

7. místo

Minimální výše běžného pojistného:

30 Kč

Maximální počet osob:

6 osob

Minimální pojistná doba:

5 let

Konstrukce pojištění:

Rizikové pojištění s volitelnou investiční složkou

Předběžné krytí:

NE, krytí od podpisu smlouvy

Neomezená územní platnost pojištění:

OMEZENĚ, omezená územní platnost pro pracovní neschopnost a hospitalizaci, pro ostatní připojištění neomezená

Možnost pojištění cizinců:

ANO, bez nadstandardních požadavků. Pojistit lze daňového nerezidenta i osobu bez trvalého pobytu. Nelze pojistit občana USA nebo Kanady. Nutný průkaz o zdravotním pojištění v ČR, podepsat formulář Čestné prohlášení pojistníka. Podmínky jen v ČJ.

Čekací doba:
  • Invalidita – 2 měsíce dospělý/dítě
  • Pracovní neschopnost – 2 měsíce, těhotenství – 8 měsíců
  • Závažné onemocnění – 2 měsíce
  • Hospitalizace – 2 měsíce, těhotenství/porod – 8 měsíců
Slevy z pojistného:

až 15 %

Bonus:

NE