BEL MONDO

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:

0 Kč

Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

80 let

Maximální počet osob:

8 osob včetně dětí

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění

ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ:

Celosvětová působnost u trvalých následků úrazu a denního odškodného. U pracovní neschopnosti a hospitalizace územní platnost EHP

Pojištení invalidity:
 • započítají čekací dobu od konkurence
 • navýšení pojistného plnění o 50 % v případě autonehody
 • čekací doba od vzniku nemoci, nikoliv od přiznání invalidity
Pojištění vážných onemocnení:
 • příspěvek na léčbu při diagnóze vážných nebo onkologických onemocnění
 • speciální riziko „Péče o zdravotně postižené dítě“
 • započítají čekací dobu od konkurence
 • samostatné riziko na onkologická onemocnění
 • opakované plnění
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • při chemoterapii nebo radioterapii se odškodné vyplácí i bez pracovní neschopnosti vystavené lékařem
 • plnění až 730 dnů
Pojištení trvalých následku úrazu:
 • až 8násobná progrese při plnění
 • u 2.a další pojistné události se sčítají tělesná poškození nad 10 % vzniklá od počátku pojištění (tzv.paměť)
 • speciální riziko poúrazové péče
Slevy z pojistného:

sleva za výši pojistného až 47 %

Možnost pojištění cizinců:

OMEZENĚ, osoby mimo země EU s limity pojistných částek (max. PČ 500 000 Kč), bez těchto limitů je nutný předběžný souhlas pojišťovny, nutný lékař v ČR, jen ČJ

Čekací doba:
 • Invalidita – 3 měsíce od vzniku nemoci, 12 měsíců pro vybrané diagnózy
 • Pracovní neschopnost – 3 měsíce, těhotenství – 8 měsíců, psychické onemocnění – 12 měsíců, bolesti zad – 30 měsíců
 • Závažné onemocnění – 3 měsíce
 • Hospitalizace – 3 měsíce, těhotenství a porod – 8 měsíců