Bel mondo

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Velikost pojišťovny na trhu:

6. místo

Minimální výše běžného pojistného:

0 Kč

Maximální počet osob:

8 osob (dospělé a děti)

Minimální pojistná doba:

5 let

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění

Předběžné krytí:

ANO, lze sjednat. Nutné zaplatit zálohu na první pojistné, krytí je aktivní od pátého dne po zaplacení, max. výše plnění pojišťovny za všechny události je 3 000 000 Kč.

Neomezená územní platnost pojištění:

OMEZENĚ, omezená územní platnost u pojištění hospitalizace a pracovní neschopnosti

Možnost pojištění cizinců:

OMEZENĚ, osoby mimo země EU s limity pojistných částek (max. PČ 500 000 Kč), bez těchto limitů je nutný předběžný souhlas pojišťovny, nutný lékař v ČR, jen ČJ

Čekací doba:
  • Invalidita – 18 měsíců dospělý/3 měsíce dítě
  • Pracovní neschopnost – 3 měsíce
  • Závažné onemocnění – 3 měsíce
  • Hospitalizace – 3 měsíce, těhotenství/porod – 8 měsíců
Slevy z pojistného:

až 40 %

Bonus:

Riziková prémie