ELÁN

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:

200 Kč měsíčně

Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

75 let

Maximální počet osob:

6 osob (2 dospělí + 4 děti)

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění bez investiční složky

Čekací Doba:
 • Invalidita – 3 měsíce
 • Pracovní neschopnost – 3 měsíce, těhotenství – 8 měsíců
 • Závažné onemocnění – 3 měsíce
 • Hospitalizace – 3 měsíce, těhotenství a porod – 8 měsíců
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ:

Celosvětová působnost u trvalých následků úrazu a tělesného poškození. U pracovní neschopnosti ČR nebo sousední státy a hospitalizace nemocí na území Evropské unie, EHP a Švýcarska, Velké Británie, Severního Irska, USA a Kanady, hospitalizace úrazová má celosvětovou územní platnost

Pojištení invalidity:
 • připojištění snížené soběstačnosti
 • lze neomezeně kombinovat varianty pojištění
 • stoprocentní plnění za všechny tři stupně
Pojištění vážných onemocnení:
 • opakované plnění z každé ze 6 skupin, celkem až 530 %
 • možnost připojištění méně závažných onemocnění
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • za těhotenství a porod plní až 30 dnů
 • lze si vybrat zpětné i nezpětné plnění (od 29. a 57. dne)
 • dokládání příjmu od 550 Kč denní dávky
Pojištení trvalých následku úrazu:
 • až pětinásobná výplata pojistné částky
 • plnění s progresí od 21 %
Slevy z pojistného:

sleva na smlouvě max. 20 % (za výši pojistného až 15 %, za kombinaci rizik až 15 %, za další smlouvu u KP až 10 %)