Elán

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Velikost pojišťovny na trhu:

10. místo

Minimální výše běžného pojistného:

200 Kč měsíčně, 2 400 Kč ročně

Maximální počet osob:

1 dospělý + 4 děti

Minimální pojistná doba:

5 let

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění bez investiční složky

Předběžné krytí:

OMEZENĚ, předběžné krytí platí pro období před vznikem pojistné smlouvy za předpokladu, že nastal úraz, po sepsání a předložení nabídky, po počátku pojištění, po připsání zálohy na pojistné na účet pojišťovny, v době 3 měsíců od sepsání nabídky. PČ jsou v plné výši, včetně pojištění smrti

Neomezená územní platnost pojištění:

OMEZENĚ, omezená územní platnost pro hospitalizaci

Možnost pojištění cizinců:

OMEZENĚ, požadavek na obvyklé bydliště v ČR (min 183 dní v roce bydlí v ČR), lékař v ČR, podmínky jen ČJ

Čekací doba:
  • 12 měsíců u 3. stupně invalidity, resp. 18 měsíců u invalidity 1. a 2. stupně dospělý
  • Pracovní neschopnost – 3 měsíce
  • Závažné onemocnění – 3 měsíce
  • Hospitalizace – 3 měsíce, těhotenství/porod – 8 měsíců
Slevy z pojistného:

až 15 %

Bonus:

NE