MaxEfekt

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:

200 Kč měsíčně, 500 Kč čtvrtletně

Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

75 let

Maximální počet osob:

1 dospělá osoba + 3 děti

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění bez investiční složky

Čekací Doba:
 • Invalidita – 12 měsíců
 • Pracovní neschopnost – 3 měsíce, těhotenství a porod, ošetření zubů, úkony čelistní ortopedie a chirurgie – 8 měsíců
 • Závažné onemocnění – 3 měsíce
 • Hospitalizace – 3 měsíce, těhotenství a porod, ošetření zubů, úkony čelistní ortopedie a chirurgie – 8 měsíců
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ:

Celosvětová působnost u trvalých následků úrazu, denního odškodného a hospitalizace. U pracovní neschopnosti územní platnost na území členských států EU, Švýcarska, Islandu, Norska či Lichtenštejnska.

Pojištení invalidity:
 • výplata 100 % pojistné částky u všech tří stupňů okamžitě při přiznání nároku bez nutnosti dokládat potvrzení o trvání invalidity

není uplatňováno předchorobí – preexisting

 • možnost vzájemně kombinovat všechny 3 stupně bez jakékoliv vazby
Pojištění vážných onemocnení:
 • možnost volby základní varianty nebo rozšířené varianty se 30 onemocněními
 • volba konstantní nebo klesající pojistné částky
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • maximální denní dávka bez zkoumání příjmů 650 Kč
 • od 29. dne se zpětným plněním
 • nerozlišují OSVČ a zaměstnance
 • pojištění s rozšířenou územní platností i mimo EU
Pojištení trvalých následku úrazu:
 • až 8násobná progrese pojistného plnění
Slevy z pojistného:
 • sleva za zdravý životní styl 5 %
 • sleva za komplexní pojistnou ochranu 5 %