ORANGE RISK

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:

300 Kč měsíčně

Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

80 let

Maximální počet osob:

5 osob včetně dětí

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění

Pojištení invalidity:
 • pojistná částka bez zkoumání příjmů až 6 milionů
 • připojištění dlouhodobé péče s výplatou renty
 • psychické nemoci a duševní poruchy plní u 2. a 3.stupně bez omezení
Pojištění vážných onemocnení:
 • plní za závažné zdravotní následky místo za konkrétní diagnózu
 • za nejčastější závažné onemocnění plní i v případě mírnějšího rozsahu
 • komplexní řešení rakoviny od mírných forem
 • speciální riziko pro ženy spojené s těhotenstvím a vrozenými vadami narozeného dítěte
 • převádí čekací doby od jiných pojistitelů
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • plní bolesti pohybového aparátu bez jednoznačné příčiny až 21 dní
 • pracovní neschopnost plní i na rodičovské dovolené
Pojištení trvalých následku úrazu:
 • až desetinásobek základní pojistné částky
 • lze připojistit autonehodu
 • garantují oceňovací tabulky při sjednání
Slevy z pojistného:
 • slevy na pojistném za zdravý životní styl
 • sleva za výši pojistného až 20 %
 • slevy za dětská připojištění
 • věrnostní bonus až 54 %
Neomezená územní platnost pojištění:

Územní platnost u trvalých následků úrazu, denního odškodného a hospitalizace Evropská unie nebo Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Islan, Norsko, Velká Británie a Irsko. U pracovní neschopnosti je územní platnost ČR.

Čekací doba:
 • Invalidita – 3 měsíce (u mrtvice a infarktu bez čekací doby)
 • Pracovní neschopnost – 3 měsíce, těhotenství – 8 měsíců
 • Závažné onemocnění – 3 měsíce
 • Hospitalizace – 0 měsíců, těhotenství a porod – 8 měsíců