FLEXI RISK

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:

300 Kč lhůtně

Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

80 let

Maximální počet osob:

1 dospělá osoba

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění bez investiční složky

Čekací Doba:
 • Invalidita – 12 měsíce nebo 18 měsíců u 1.stupně
 • Pracovní neschopnost – 2 měsíce, těhotenství – 8 měsíců
 • Závažné onemocnění – 2 měsíce
 • Hospitalizace – 2 měsíce, těhotenství – 3 měsíce a porod – 8 měsíců
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ:

BEZ OMEZENÍ – celosvětová územní platnost na všechna rizika

Pojištení invalidity:
 • u Invalidity vyplácí plnění za každý uznaný stupeň 100 % a ty se mohou sčítat
 • u 3. stupně a dlouhodobé péče způsobené dopravní nehodou vyplatí dvojnásobek PČ
 • ve 2. a 3. stupni plní za všechny duševní poruchy, u 1. stupně omezeně
 • ve 3. stupni pojištěna také ztráta soběstačnosti od 2. stupně závislosti
Pojištění vážných onemocnení:
 • rychlé plnění u varianty jednorázové výplaty
 • varianta vážné nemoci s flexibliní postupnou výplatou dle závažnosti léčby s plněním vyšším než 100 %
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • bez oceňovacích tabulek
 • u zaměstnanců se vyplácí neomezený počet dnů, u OSVČ max. 548 dnů na každou jednu diagnózu
 • finanční zkoumání od 650 Kč,do 1.000,– možno akceptovat pouze čestné prohlášení
 • vztahuje se i na lázně, rehabilitační centra a sanatoria, bez nutnosti návaznosti na PN (max. do 1 roku)
 • bez výluk na M diagnózy (onemocnění kosterní a svalové soustavy)
 • plní nemoci z povolání i pracovní úrazy
 • plní organické duševní choroby + schizofrenii
Pojištení trvalých následku úrazu:
 • až desetinásobek základní pojistné částky (dvojnásobná progrese již od 20% tělesného poškození)
 • trvalé následky se při vícečetném poškozením sčítají a poté se vypočítává progrese
 • plní vyjmenované stádia a následky z důvodu jakéhokoliv onemocnění
Slevy z pojistného:
 • sleva za zdravý životní styl až 26 %
 • sleva až 20 % za komplexní rozsah pojištění
 • sleva 10 % za výši pojistného
 • věrnostní bonus 7 %