GARDE

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:

300 Kč měsíčně

Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

80 let

Maximální počet osob:

7 osob bez ohledu na věk (hlavní pojištěný 1 dospělá osoba nebo dítě a až 6 dospělých osob jako vedlejší osoby)

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění nebo investiční životní pojištění

Čekací Doba:
 • Invalidita – 2 měsíce
 • Pracovní neschopnost – 2 měsíce, těhotenství – 12 měsíců
 • Závažné onemocnění – 2 měsíce
 • Hospitalizace – 2 měsíce, těhotenství a porod – 12 měsíců
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ:

BEZ OMEZENÍ – celosvětová územní platnost

Pojištení invalidity:
 • započítají čekací dobu od konkurence
 • lze uplatnit OPCI na navýšení až 300 % PČ bez zkoumání zdravotního stavu
 • nevypověditelnost rizika ze strany pojišťovny
Pojištění vážných onemocnení:
 • započítají čekací dobu od konkurence
 • samostatné připojištění závažné kompliakce cukrovky
 • lze uplatnit OPCI na navýšení až 300 % PČ bez zkoumání zdravotního stavu
 • vyplatí až 500 % z PČ (z každé z 5 skupin výplata 100 %)
 • připojištění rizika „Pro ženy“ – smrt rodičky, vrozené vady dětí, těhotenské a poporodní komplikace, narození dvojčat, trojčat a vícerčat, asistovaná reprodukce – plnění za všechny varianty až 400 %
 • nevypověditelnost rizika ze strany pojišťovny
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • plnění až 730 dnů
 • za rizikové těhotenství uhradí až 30 dnů
 • nahlásit pojistnou událost stačí až do konce promlčecí lhůty (3+1 rok)
Pojištení trvalých následku úrazu:
 • až 10násobná progrese při plnění
 • dvojnásobné plnění za úrazy dětí o prázdninách
 • u 2.a další pojistné události se sčítají tělesná poškození vzniklá od počátku pojištění (tzv.paměť)
Slevy z pojistného:
 • MetLife Fair – slevy za zaměstnání, prevenci, prevenci plus, nekouření, darování krve až 37 %
 • sleva 10 % za pojistnou částku min. 1.000.000 Kč
 • bonus 10 % za bezeškodní průběh