GARDE

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Velikost pojišťovny na trhu:

8. místo

Minimální výše běžného pojistného:

300 Kč měsíčně, 3 600 Kč ročně

Maximální počet osob:

1 hlavní pojištěný (dospělý/dítě) + 6 dalších osob (dospělí/děti)

Minimální pojistná doba:

5 let

Konstrukce pojištění:

Investiční pojištění, u rizik převažuje přirozené pojistné (pojistné dle věku)

Předběžné krytí:

ANO, platí ode dne odeslání zálohy na pojistné do dne před počátkem pojištění. Vztahuje se jen na úrazový děj v případě smrti nebo z vybraných připojištění Předběžné krytí je omezeno na max. 2 500 000 Kč v součtu za všechny osoby na smlouvě a všechna krytí.

Neomezená územní platnost pojištění:

ANO

Možnost pojištění cizinců:

OMEZENĚ, pojišťováno v plném rozsahu, pokud se cizinec dlouhodobě zdržuje v českém území a dostatečně rozumí pojistným podmínkám v českém jazyce

Čekací doba:
  • Invalidita – 2 měsíce dospělý/12 měsíců dítě
  • Pracovní neschopnost – 2 měsíce, těhotenství – 12 měsíců
  • Závažné onemocnění – 2 měsíce
  • Hospitalizace – 2 měsíce, těhotenství/porod – 12 měsíců
Slevy z pojistného:

až 25 %

Bonus:

Bonus za bezeškodní průběh