NA PŘÁNÍ

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Velikost pojišťovny na trhu:

2. místo

Minimální výše běžného pojistného:

50 Kč

Maximální počet osob:

8 pojištěných osob

Minimální pojistná doba:

5 let

Konstrukce pojištění:

Investiční životní pojištění – varianta s investiční složkou, životní pojšitění – riziková varianta

Předběžné krytí:

ANO, jde o pojistnou smlouvu s krytím od následujícího dne

Neomezená územní platnost pojištění:

ANO

Možnost pojištění cizinců:

ANO, bez nadstandardních podmínek. Pojistit lze daňového nerezidenta i osobu bez trvalého pobytu. Ke smlouvě se zároveň přikládá kopie dokladu totožnosti spolu se souhlasem pořízení dané kopie. Podmínky i v AJ.

Čekací doba:
  • Invalidita – 18 měsíců dospělý/ 6 měsíců dítě
  • Pracovní neschopnost – 3 měsíce, těhotenství – 8 měsíců
  • Závažné onemocnění – 3 měsíce
  • Hospitalizace – 3 měsíce, těhotenství/porod – 8 měsíců
  • až 20 %
  • Bonus za bezeškodní průběh
Slevy z pojistného:

až 5 %

Bonus:

Bonus za bezeškodní průběh