NA PŘÁNÍ

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:

není stanoveno (40 Kč je poplatek a 10 Kč je cena za riziko na smrt na 10.000 Kč)

Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

80 let

Maximální počet osob:

8 osob včetně dětí

Konstrukce pojištění:

Riziková varianta životního pojištění

Čekací Doba:
 • Invalidita – 12 nebo 18 měsíců / dítě 6 měsíců
 • Pracovní neschopnost – 2 měsíce těhotenství – 8 měsíců, stomatologická ošetření – 8 měsíců
 • Závažné onemocnění – 2 měsíce
 • Hospitalizace – 2 měsíce, těhotenství a porod – 8 měsíců, stomatologická ošetření – 8 měsíců
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ:

BEZ OMEZENÍ – celosvětová územní platnost

Pojištení invalidity:
 • 100 % plnění za všechny 3 stupně invalidity
 • volba konstantní nebo klesající částky
 • u 2. a 3. stupně plní psychická onemocnění za všechny diagnózy, u 1. stupně omezeně
Pojištění vážných onemocnení:
 • speciální varianty rakoviny pro ženy a pro muže
 • výplatou riziko nekončí, odeberou se pouze vyjmenované diagnózy a bez rozdílu ceny riziko pokračuje dále
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • plní v případě úrazu od 1. dne zpětně, pokud doba PN přesáhne karenční dobu
 • zaměstnanci bez omezení počtu dnů, OSVČ max. 548 dnů
 • vztahuje se i na lázně,rehabilitační centra a sanatoria
 • plnění M diagnóz bez omezení (onemocnění kosterní a svalové soustavy), pouze čekacé doba 2 roky na pracovní neschopnost
Pojištení trvalých následku úrazu:
 • až osminásobek základní pojistné částky
 • plní od 0 % trvalých následků
Slevy z pojistného:
 • sleva za počet osob 5 %
 • sleva za zdravý životní styl 5 %
 • sleva za pojistnou ochranu až 10 %
 • odměna za věrnost 5 % každých 5 let