Hypotéky Životní pojištění

Pojištění schopnosti splácet přináší jistotu v nejisté době, všespasitelné ale není

Při ztrátě schopnosti pracovat kvůli nemoci nebo úrazu může hned záhy znamenat i výrazný pokles nebo dokonce ztrátu pravidelného příjmu. Pojištění schopnosti splácet dokáže tuhle díru v domácím rozpočtu zacelit.

Proč máte řešit pojištění?

Že právě řešíte s bankou hypotéku? Pak po vás s vysokou pravděpodobností bude banka chtít sjednat pojištění schopnosti splácet. Jeho pojistné vás sice také bude něco stát, ale pokud si pojištění uzavřete, můžete za to získat nižší úrokovou sazbu u hypotéky. A hlavně, pokud byste se kvůli ztrátě příjmu při rekonvalescenci po úrazu nebo po dobu dlouhodobé nemoci dostali do finanční tísně, pojišťovna, která spolupracuje s vaší bankou, bude splátky hypotéky platit za vás.

Pojištění schopnosti splácet k hypotéce

Hypotéku si uzavřete i na desítky let. Je poměrně pravděpodobné, že se během té doby můžete stát dlouhodobě práce neschopným, závažně onemocníte nebo ztratíte zaměstnání.

Pokud jde o poslední jmenované riziko, je potřeba se podívat do pojistných podmínek. U rizika ztráty zaměstnání bývá přesně uvedeno, z jakého důvodu ke ztrátě může dojít a je tam vyjmenována i řada výjimek a také lhůt, po které za dlužníka hradí splátky pojišťovna. Po uplynutí této lhůty je na řadě se splácením znovu dlužník, a to bez ohledu na to, zda už novou práci má, nebo ne. Podobné je to i u rizika pracovní neschopnosti, kde zase klient musí splnit, a hlavně s vlastními financemi „přežít“ karenční dobu, po kterou mu pojišťovna plnit nebude,“ dodává Petr Motáček ze společnosti FinGO.

Banky nabízejí pojištění k hypotékám jako balíčky

Každá pojišťovna má pojištění schopnosti splácet pro danou banku připravené jinak a většinou nabízí i více variant pojistných balíčků. Pojištění smrti je většinou nastavené s klesající pojistnou částkou, které pokrývá zůstatek nesplaceného úvěru. Pokud jde o riziko invalidity, tak to mají pojišťovny zahrnuto obvykle až u 3. stupně, sporadicky i u 2. stupně invalidity. A opět pojistná částka kryje pouze splacení zbývající části úvěru. Jsou výjimky, kdy je tomu jinak.

Rizika pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání

Dále zde najdete rizika pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání, kde pojišťovna plnění poskytuje až po uplynutí karenční doby. Také pojistné plnění za ztrátu zaměstnání pojišťovny nedávají vždy. Jen když klient odejde z práce z důvodu nadbytečnosti nebo pokud zaměstnavatel přemísťuje či ruší výrobu, z důvodů organizačních, konkurzu či likvidace zaměstnavatele. Přesně podle znění pojistných podmínek, které se mohou lišit.

Dalším rizikem, které mají některé pojišťovny v nabídce, jsou vyjmenované diagnózy závažných onemocnění, ale pokud toto riziko pojišťovny mají, tak uhradí pouze několik málo úvěrových splátek. V neposlední řadě můžete ještě v nabídkách najít i ošetřování člena rodiny, hospitalizaci nebo také pojištění pohledávek.

Nabídka největších bank má mnoho variant 

Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou 

V nabídce mají tři varianty pojištění: první pro případ smrti pojištěného a invalidity 3. stupně, ve druhé variantě najdete k těmto dvěma rizikům navíc ještě pracovní neschopnost a v poslední varianta obsahuje ztrátu zaměstnání.

Česká spořitelna ve spolupráci s Kooperativa pojišťovnou

V balíčcích Standard nebo Standard 50 % najdete zahrnuto pojištění pro případ smrti, invalidity 2. a 3. stupně a pracovní neschopnosti.

V balíčcích Plus nebo Plus 50 % najdete pojištění pro případ smrti, invalidity 2. a 3. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo zrušení živnosti a ošetřování člena rodiny.

Varianty 50 % kryjí pouze 50 % zůstatku úvěru a můžete si ho sjednat pro úvěry nad 4 mil. Kč. U pojištění smrti se zaplatí nesplacená část úvěru a až 1 mil. Kč může jít pozůstalým.

ČSOB Hypoteční banka ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou

Pojištění nabízí ve třech variantách. Varianta I zahrnuje pojištění pro případ smrti a invalidity 3. stupně, ve variantě II najdete kromě těchto rizik navíc pracovní neschopnost a varianta III navíc obsahuje ještě riziko ztráty zaměstnání, skončení služebního poměru a pojištění pohledávek. U pojištění smrti a invalidity lze nastavit rozsah do 100 % z výše úvěru, kdy celé plnění jde bance, nebo do 150 % z výše úvěru, kdy částka nad 100 % jde u Invalidity pojištěnému, v případě smrti klienta obmyšlené osobě.

UniCredit Bankve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou

I v tomto pojištění si klienti mohou vybrat ze tří variant. Ve variantě Basic najdete pojištění pro případ smrti a invalidity 3. stupně, varianta Standard má navíc pracovní neschopnost a varianta Full obsahuje doplněnou ztrátu zaměstnání a závažná onemocnění.

Moneta Money Bankve spolupráci s Cardif pojišťovnou

V tomto případě má pojištění dvě varianty Varianta 1 je pro jednu osobu a obsahuje pojištění pro případ smrti, invalidity 3. stupně, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, ztráty zaměstnání nebo zrušení živnosti a hospitalizace. Stejná rizika najdete i ve Variantě 2, která je pro dvě osoby.

Raiffeisenbank ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou

K hypotéce poskytují pojištění pro případ smrti, invalidity 3. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

mBank ve spolupráci s MetLife pojišťovnou

Pojištění schopnosti splácet zahrnuje riziko smrti a invalidity 3. stupně.

Pozor na prohlášení o zdravotním stavu!

Největším benefitem pojištění je sleva na úrokové sazbě, kterou banky při sjednání balíčku nabízejí, a to od 0,1 % do 0,25 %.

„Benefitem může být i to, že do určité částky nemusí klient vyplňovat zdravotní dotazník a stačí jeho čestné prohlášení, že je zdráv. Velmi rychle se z této výhody ale může stát nevýhoda, protože pokud klient měl již dříve nějaký úraz či diagnózu a opomněl to uvést, tak mu v případě pojistné události může pojišťovna odmítnout pojistné plnění a smlouvu vypovědět. Zkoumání zdravotního stavu a pravdivé odpovědi ve zdravotním dotazníku jsou před uzavřením jakéhokoliv životního pojištění, a to i tohoto specifického balíčku k hypotékám, skutečně důležité,“ doplňuje Petr Motáček ze společnosti FinGO.

Pojištění schopnosti splácet přece jen něco stojí…

Platba pojištění se odvíjí od toho, zda je počítána z výše úvěrové splátky nebo z výše poskytnutého úvěru. Například Česká spořitelna ve spolupráci s Kooperativou to má nastavené procentem ze splátky.  U dvoumilionové hypotéky se platby pojistného pohybují od 1044 Kč do 1195 Kč měsíčně podle varianty pojištění. Naopak třeba Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou to má nastavené procentem z poskytnuté výše úvěru. U stejně vysoké hypotéky budou měsíční platby od 500 Kč do 900 Kč podle typu pojištění.

Balíček pojištění schopnosti splácet může být výhodný jen pro někoho. Patří mezi ně ti, kteří chtějí uplatnit slevu na úrokové sazbě nebo nemají rodinu a nepotřebují nikoho kromě sebe zajišťovat. Může být také vhodným doplňkem klasického životního pojištění.

Životní pojištění zajistí i další náklady rodiny, nejen splátky hypotéky

Pokud si pokládáte otázku, zda pojištění schopnosti splácet pokryje všechna rizika a všechny členy domácnosti, tak odpověď je jednoznačná – ne. Prioritně je totiž určeno výhradně na pokrytí úvěrové splátky, a ještě pouze na ta rizika, která jsou zahrnuta v balíčku. Přitom i další rizika jsou pro rodinu dlužníka zásadní!

„Pojištění schopnosti splácet sice zbaví dlužníka a jeho rodinu tíže měsíčních splátek, ale další náklady spojené s chodem domácnosti tím vyřešeny nejsou. Proto doporučujeme klientům životní pojistku. Výhodou je, že pojistné plnění z ní jde hned a přímo rodině, která pak sama zváží, co zaplatí nejdříve. Zda to budou splátky úvěru, náklady na léčbu, rekonvalescenci, běžné výdaje, nebo třeba nutné stavební úpravy bytu,“ uzavírá Petr Motáček ze společnosti FinGO.

Pokud plánujete hypotéku, kontaktujte nás. Pomůžeme nejen s ní, ale také nezávisle se všemi dalšími produkty, které budete potřebovat tak, aby se vám to vyplatilo.

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti