Neživotní pojištění

Bez povinného ručení ani ránu. Může vám hrozit i vězení

Majitel vozu se usmívá, protože má povinné ručení.

Povinné ručení je nezbytnou součástí provozu na veřejných komunikacích. Je povinné ze zákona a kryje škody, které provoz vozidla způsobí ostatním. Řízení bez něj tak může mít vážné důsledky. Co může řidiče nepojištěných aut na cestách potkat?

Proč je povinné ručení povinné?

Stačí chvilka nepozornosti a nehoda je na světě. Povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kryje škody na majetku a zdraví účastníků nehody, kteří jsou v tom nevinně. 

Při újmě na majetku jde většinou o opravu poškozeného vozidla a jednorázovou výplatu škody. Při újmě na zdraví může být situace složitější a k úhradě bolestného, odškodnění ztížení společenského uplatnění, výplatě renty nebo příspěvku na výpomoc v domácnosti může docházet dlouhodobě. Z povinného ručení se platí i léky, pobyt v nemocnici nebo v rehabilitačních zařízeních.

Pojištěných aut neustále přibývá

Podle aktuálních statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP) mělo povinné ručení v lednu tohoto roku poprvé v historii víc než 9 milionů vozidel. Za první pololetí 2023 přibylo 145 555 vozů se sjednaným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla.

Celkový počet pojištěných vozidel v České republice k 30. 6. 2023 činil 9 198 129 vozidel. To představuje nárůst o 1,6 %. Nejvyšší růst zaznamenaly pojišťovny Pillow a Slavia. Pillow pojistila 150 845 vozidel, což je téměř 20% nárůst ve srovnání se zimními výsledky. Slavia eviduje 229 917 pojištěných vozů, což je o 29 529 vozidel víc než na konci roku 2022.

Počet vozidel s povinným ručením podle jednotlivých pojišťoven.

Nehody aut bez povinného ručení

Lidé si často neuvědomují, že i když jejich vozidlo není pojízdné nebo s ním nejezdí, musí mít platné povinné ručení. Výjimkou jsou jen situace, kdy je vozidlo zapsané jako vyřazené z provozu, zaniklé, vyvezené do jiného státu nebo odcizené.

Když řidič nemá platné povinné ručení, škody za něj platí Česká kancelář pojistitelů. Poškozený díky tomu nemusí sám vymáhat škodu na nepojištěném viníkovi a výplata nepojištěných škod v rámci povinného ručení může probíhat i několik desítek let.

Info: Od 1. ledna 2018 mají odhalení vlastníci nepojištěných vozidel povinnost platit příspěvky do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Tyto příspěvky můžou být až 600 Kč za den, v závislosti na typu vozidla. 

Podle dat České kanceláře pojistitelů je každý měsíc přes 200 nehod způsobeno nepojištěným vozidlem. A ačkoliv naprostá většina řidičů si povinné ručení sjednává, nepojištěná vozidla stále představují velký problém.

Pojištění vozidla je nejen povinnost, ale i zodpovědnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Ignorování této povinnosti může mít vážné právní a finanční následky.

Postihy za vozidlo bez povinného ručení

 • Přestupkové řízení. Policie může v případě zjištění nepojištěného vozidla zahájit přestupkové řízení. To může vést k uložení pokuty a odebrání registrační značky vozidla.
 • Ztráta registrační značky. Policisté mají pravomoc odebrat nepojištěnému vozidlu registrační značku. To znamená, že pak bude nezpůsobilé k provozu.
 • Trestní řízení. V případě opakovaného provozování nepojištěného vozidla může dojít k zahájení trestního stíhání, které může vyústit až v pobyt ve vězení.
 • Materiální škody a náhrady. Pokud nepojištěné vozidlo způsobí škodu jinému vozidlu nebo majetku, musí jeho vlastník zaplatit náklady na opravu.
 • Náklady na likvidaci škod. V případě nehody zaviněné nepojištěným vozidlem může mít vlastník povinnost hradit náklady na likvidaci škod, které by jinak hradila pojišťovna.

Češi a nehody na cestách

Až 53 % Čechů míří na dovolenou do zahraničí autem. Data České kanceláře pojistitelů ukazují, že Češi způsobili v zahraničí za rok 2022 celkem 7 028 nehod.

„Nejvíc nehod Češi způsobili v Německu, a to 2 620. Na druhém místě se umístilo Slovensko s 937 nehodami a třetí místo obsadilo Rakousko s 907 nehodami. V Čechy dlouhodobě oblíbeném Chorvatsku bylo zaviněno 163 nehod,“ říká Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Největší počet nehod v zahraničí připadá na prázdninové měsíce. V loňském roce se o prázdninách stalo 21,4 % všech nehod. „Konkrétně v červenci to bylo 796 a poté v srpnu 710 nehod,“ doplňuje Jedlička. 

Počet nehod, které Češi v roce 2022 způsobili v zahraničí.

Škody na majetku a zdraví viníka nehody

Krytí škod na majetku viníka nehody řeší havarijní pojištění. Na rozdíl od povinného ručení není povinné. V podstatě existují dva typy škod, na které se toto pojištění vztahuje:

 • Škody, které si způsobíte sami.
 • Škody, u kterých neznáte viníka nebo ho nemůžete jednoznačně určit.

Havarijní pojištění si sjednávají hlavně lidé s novějšími auty. Takové vozy mají obvykle poměrně vysokou hodnotu a jejich oprava by se mohla vyšplhat na vysoké částky.

Správně nastavené havarijní pojištění

S uzavřením povinného ručení a správným nastavením havarijního pojištění vám rádi pomůžeme ve FinGO. Srovnáme nabídky jednotlivých pojišťoven a doporučíme vám pojištění, které splní vaše představy. Obraťte se na naše poradce.

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti