Neživotní pojištění

Povodně a jiné živelní události: 10 rad, jak postupovat

Škody při povodních

Silné bouřky a intenzivní deště jsou u nás typickým projevem letního počasí. Tyto přírodní jevy způsobují povodně a záplavy, které způsobují škody za statisíce korun. Specialistka pro neživotní pojištění ve společnosti FinGO.cz, Irena Jakobová, vysvětluje, co při takových situacích dělat a jak se proti nim bránit.

10 rad jak postupovat při povodni či jiné živelní události

 1. Nahlaste škody do pojišťovny co nejdříve (online formulářem pojišťovny, osobně nebo kontaktujte svého finančního poradce).
 2. Použijte k nahlášení své údaje a číslo pojistné smlouvy.
 3. Po nahlášení čekejte na instrukce od pojišťovny.
 4. Nepodnikejte žádné kroky k odstranění škod bez předchozí dokumentace.
 5. Požádejte pojišťovnu o asistenci, pokud je to potřeba.
 6. Zajistěte důkladnou fotodokumentaci škod.
 7. Dodejte pojišťovně všechny vyžádané a úplné podklady.
 8. Komunikujte s pojišťovnou během celého procesu likvidace škod.
 9. Ujistěte se, že máte všechny účtenky a faktury za provedené opravy.
 10. Pravidelná kontrola a aktualizace pojistných smluv je klíčová pro efektivní ochranu majetku.

Jak se připravit a reagovat na povodně?

Při příchodu velké vody sledujte sdělovací prostředky, sledujte internetové zpravodajství a lokální stránky obce a respektujte pokyny úřadů. Důležité dokumenty, pojistné smlouvy a cennosti uložte na bezpečné místo a snažte se chránit majetek před vodou. Pokud je to bezpečné, minimalizujte škody během povodně. Změřte hladinu zatopení sklepů a zdokumentujte škody detailními fotografiemi.

Co dělat po povodni?

Po opadnutí vody zajistěte rychlé odčerpání vody, odstranění bahna a trosek z objektu a okolí, přičemž dbejte na bezpečnost a hygienu. Zajistěte fotodokumentaci škod mobilním telefonem. Shromažďujte zničené a poškozené věci pro pozdější prohlídku likvidátorem, pokud to hygienické podmínky dovolí. Nahlaste škodu své pojišťovně.

Jak nahlásit pojišťovně škody po povodni?

K nahlášení povodňové škody použijte online formuláře dostupné na webových stránkách vaší pojišťovny, což je nejrychlejší způsob informování. Součástí hlášení by měl být seznam zasažených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou. Připravte si číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje, kontaktní údaje, číslo účtu pro pojistné plnění a fotodokumentaci poškozených věcí. U firem bude potřeba i účetní evidence zasaženého majetku. Požádejte o zálohu na pojistné plnění, pokud je to nutné, a dodržujte pokyny likvidátora.

Jak probíhá likvidace škody z povodní

Po nahlášení škody klienta kontaktuje likvidátor nebo technik pojišťovny. Podle typu a rozsahu škody se buď dohodne prohlídka na místě, nebo klient obdrží požadavek o doplnění dokumentů. Může dojít ke kombinaci obou postupů. Při prohlídce škody předložte účet pro pojistné plnění, pokud jste tak neučinili již při hlášení. Poté likvidátor posoudí nárok a vyčíslí škodu. Klient obdrží dopis s informací o ukončení likvidace a výší pojistného plnění zaslaného na účet.

Jaké pojištění pomůže po povodni, záplavě či jiné živelní události?

Je důležité mít vhodně sestavenou smlouvu a nastavenou správnou pojistnou částku, aby nedošlo k podpojištění a krácení pojistného plnění. Také je potřeba mít komplexní krytí. Častým problémem starších pojistných smluv totiž bývá to, že lidé mají pojištěnou nemovitost, což je podmínkou k čerpání hypotéky, ale už nemají pojištěnou domácnost a odpovědnost.

Irena Jakobová
Foto: Irena Jakobová, FinGO.cz

Jaký je tedy rozdíl mezi nemovitostí a domácností?

Živly nezpůsobují škody jen na samotných stavbách, ale většinou i na vybavení domácnosti. Jedná se o zničený nábytek, spotřebiče či cennosti, které mají lidé ve svých domovech, a i při nich škody dosahují desetitisíce korun.
Pojištění nemovitosti se vztahuje na byt či rodinný dům samotný, tedy z tohoto pojištění si po povodni můžete nechat proplatit škody na samotné stavbě, například náklady na sušení a malování stěn, opravy poškozených zdí, úklidové práce a podobně.
Pojištění domácnosti zase pokryje finanční ztráty za zničené zařízení, a v případě povodní to mohou být navlhlé skříně, oděvy, poškozené elektrospotřebiče a podobně.


Jaká je praxe u pojišťoven?

Pojišťovny se snaží klientům vyjít vstříc a často nabízejí asistenci s náhradním ubytováním, hlídáním poškozené nemovitosti, převozem a uskladněním zařízení domácnosti či úklidovými pracemi. Může dojít i k vyplacení části peněz předem (tzv. zálohové plnění), aby mohli klienti rychleji začít s opravami.
Aby likvidace pojistné události proběhla co nejrychleji a bez problémů, je důležité pravidelně kontrolovat svou pojistnou smlouvu a ujistit se, že odpovídá aktuálním hodnotám majetku. Podpojištění je častým problémem, a proto je vhodné pojistky kontrolovat alespoň jednou za 2 až 3 roky. Tímto způsobem lze chránit svůj majetek kvalitněji a výhodněji.

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti