FinGO informuje

Klienti Oportia se mohou opřít o skupinu INTEFI. Investuje do stabilních a výnosných projektů

Klienti Oportio mají příležitost podílet se na stabilních a reálně výnosných investicích z dílny skupiny INTEFI. Její vrcholní představitelé, CEO Lukáš Novák a CFO Štěpán Rázga nám v rozhovoru prozradili nejen to, jak vnímají aktuální dění na finančním trhu a jaké novinky připravují v Oportiu, ale také, jak sami investují. „Jsem rád, že dokážeme nabídnout stabilní zázemí i našim partnerům a investorům, kteří možná za sebou nemají takovou ‚sílu’. Ale mohou se do našich aktivit zapojit a růst společně s námi,“ zdůrazňuje Lukáš Novák.

Jak hodnotíte uplynulý rok 2023, čím žilo Oportio?

ŠR: Rok 2023 byl v podstatě počátečním rokem fungování Oportia, které jsme vytvořili, abychom investorům umožnili podílet se na investicích z dílny INTEFI. Minulý rok jsme si potvrdili, že naše strategie s Oportiem je funkční, tento model dává smysl a investoři o něj mají zájem. To nás motivovalo k tomu, abychom na konci minulého roku v Oportiu začali vyvíjet nové funkcionality a začali do něj přidávat i další produkty, v čemž budeme pokračovat i letos.

LN: Jak říká Štěpán, rok 2023 byl prvním plnohodnotným rokem Oportia. Z mého pohledu je důležité i to, že ve druhé polovině roku jsme zavedli tzv. „samosjednání“, s nímž klienti díky jednoduché platformě a online správě investic dokáží participovat na projektech sami, bez pomoci agenta. S tímto souvisí i mnohé úpravy a vylepšení aplikace Oportio, v nichž budeme pokračovat i nadále.

Foto: Štěpán Rázga

Platforma Oportio je součástí skupiny INTEFI. Jaký byl loňský rok pro samotné INTEFI?

LN: Rok 2023 byl plný výzev vzhledem k makroekonomické situaci, která nebyla ideální. Trh rezidenčního bydlení se zásadně změnil a zatímco ještě před hypoteční krizí investoři vnímali koupi bytu i jako investiční příležitost, rok 2023 s ohledem na vývoj sazeb EURIBOR a PRIBOR už nebyl o tom, ale byty kupovali jen klienti za účelem vlastního bydlení. Tedy pokud bych to zhodnotil za skupinu INTEFI, z pohledu developmentu byl loňský rok náročnější, ale například v oblasti IT se nám dařilo skvěle. V rámci diverzifikace našich aktivit jsme se chopili několika příležitostí a rozumně jsme investovali do budoucnosti.

ŠR: Vysoká inflace a pokračování hypoteční krize nadále ovlivňovaly trh a část našeho byznysu, která je navázaná na úvěry. Ale hypokrizie zároveň INTEFI umožnila investovat do nových příležitostí za výhodných podmínek. Zároveň se dělo to, že investoři měnili své zažité chování, reagovali na situaci na trhu a překlápěli své investice z real estate segmentu jiným směrem, převážně do peněžních vkladů. Jejich úrokové sazby byly tak příznivé, takže koncoví investoři nehledali nic zbytečně komplikovaného, raději šli například do termínovaných vkladů.

Jaká je vlastně dlouhodobá strategie skupiny INTEFI?

LN: V INTEFI vytváříme ekosystém, ve kterém funkčně propojujeme naše projekty. Stavíme na přirozených synergiích, komplexním přístupu a nejnovějších technologiích, které zefektivňují práci našich společností z oblasti financí, developerských projektů, realitního byznysu i IT. V DNA máme zakódovanou potřebu něco nového budovat a přestože předměty podnikání v našich společnostech jsou rozdílné, stojí na společných základech. V tom vidíme budoucnost a jsem rád, že na našem růstu se mohou podílet a těžit z něj i investoři, kterým nabízíme možnosti investování do našich projektů.

Hledáme výnosné projekty a naše portfolio zároveň vhodně diverzifikujeme. Kromě finančního zprostředkování investujeme i do IT s vyšším rizikem a výnosností, ale i do stabilních segmentů jako jsou nemovitosti a development, který je podložený „cihlou“. Tím prvním investorem, který do všech projektů vkládá peníze, jsme samozřejmě my, proto jsme přirozeně i tím největším nositelem rizika. Zároveň umožňujeme našim partnerům a klientům, aby investovali spolu s námi a mohli se s námi spolupodílet na projektech, které jsou smysluplné a reálně výnosné.

Můžete nás seznámit s novou akvizicí, resp. rozšířením vašich aktivit v Košicích?

LN: Do Cassovar Business Komplexu v Košicích jsme vstoupili před třemi lety jako majoritní akcionář s cílem posílit real estate aktivity skupiny. Koupili jsme tehdy celý objekt CBC I s administrativními prostory o rozloze 13,5 tisíc m2 a zároveň jsme vlastnili zhruba tři čtvrtiny retailové Galerie Cassovaru s obchody a službami, kterou jsme později plánovali dokoupit a zhodnotit. To se nám loni podařilo, přičemž hodnota této transakce byla 1,5 mil. EUR.

ŠR: Do rozšíření této retailové plochy plánujeme ještě investovat. Aktuálně už Cassovar komplex obsahuje 14 tisíc m2 kancelářské plochy, cca 7,8 tisíc m2 retailové plochy a téměř 400 parkovacích míst.

Foto: Komplex Cassovar v Košicích

Jak se vám daří s pronájmy kancelářských prostor v budově CBC I?

ŠR: Jde to skvěle. Administrativní budova CBC I dnes nájemcům nabízí nadstandardní kanceláře s nejmodernějšími technologiemi. Přizpůsobili jsme je potřebám nájemníků, kteří působí převážně v sektoru IT, mají silnou historii, klientelu a stabilní pozici na trhu.

LN: K našim nájemníkům dnes patří významné společnosti jako je například ESET, ABB, BOOTIQ či Erste Digital, sídlí u nás například i Krajský stavební úřad či nájemci z jiných odvětví. V současnosti se těšíme na otevření prvního největšího coworkingového centra v Košicích. Připravujeme ho ve spolupráci s nadnárodní korporací Regus, která vytváří největší coworkingové projekty v business centrech po celém světě.

Foto: Lukáš Novák

Přejděme k investicím. Jaký je váš názor na současný stav trhu s investicemi a financemi?

LN: Co se týče finančního trhu, období posledního více než roku bylo těžké, a to především z důvodu rozhodnutí České národní banky. PRIBOR se držel na úrovni okolo 7 % p.a., takže z pohledu rizika a výnosu pro klienty bylo bezpečnější ukládat peníze na termínované vklady. Tyto základní peněžní produkty v úrocích porážely všechny investice, které byly běžně využívané. To se už pomalu začíná měnit a jsem přesvědčen o tom, že tyto konzervativní peněžní vklady budou v tomto roce na ústupu. Pokud si klienti budou chtít zajistit rozumné zhodnocení svých úspor, tak bude v jejich zájmu, aby své investice diverzifikovali ať už do ETF, akcií, dluhopisů, fondů či do zlata.

ŠR: Aktuálně v České republice už vidíme velkou dynamiku ohledně snižování klíčové úrokové sazby. Sice zatím v malé míře, ale přesto už sledujeme trend, že lidé začínají uvolňovat prostředky ze svých termínovaných vkladů zpět směrem k investicím, které jsou z dlouhodobého pohledu schopné zajistit jim vyšší výnosnost oproti aktuálním úrokovým sazbám na finančním trhu. Slovenský trh je v tomto posunutý cca půl roku až rok dozadu. Ale podobně, když ECB uvolní svou měnovou politiku a sníží úrokové sazby, očekáváme odliv z bankovních peněžních nástrojů, které se překlopí do standardních investicí, akcií, ETF, dluhopisů a fondů.

LN: Když se na tuto situaci podívám z pohledu FinGO, které je součástí skupiny INTEFI a na Slovensku patří k největším makléřům na trhu, tak pro náš broker pool byl rok 2023 z pohledu investic rekordním. Vnímáme to tak, že Slováci jsou v tomto ohledu o něco napřed, mají větší rozhled a čím dál více si uvědomují, že je potřeba se „proinvestovat“ až do budoucnosti, tedy své volné peníze investují dlouhodobě. Pro nás ve skupině INTEFI jsou z pohledu dlouhodobého horizontu nejzajímavější právě investice do nemovitostí.

Jak z tohoto pohledu vnímáte avizované snížení sazeb pro nové tranše, které v Oportiu připravujete?

ŠR: Samozřejmě, tak jako i ostatní emitenti a developeři, i my reagujeme na aktuální situaci na trhu a přizpůsobujeme jí i naše nabízené tranše. To znamená, že pokud úroková sazba PRIBOR a EURIBOR klesá, i s ohledem na konkurenci a nabídku investic, reagujeme na situaci adekvátně i my. Samozřejmě, vždy se snažíme investorům nabídnout dostatečně zajímavou výnosnost v takové míře, jak nám to konkrétní projekty dovolují.

LN: I vzhledem k tomu, že se zapojujeme do projektů, které jsou stabilní, vyvážené a méně rizikové, při aktuálním nastavení trhu samozřejmě nejsme schopni nabízet například dvojciferné zhodnocení. Takové výnosy by skutečně byly nereálné až podezřelé. Nám jde o to, abychom klientovi nabídli skutečně reálnou a bezpečnou investici.

Na co se klienti platformy Oportio mohou těšit v roce 2024?

LN: Klienti se i v roce 2024 mohou podílet na spolufinancování exkluzivních projektů a diverzifikovat tak své investice. V tomto roce se zaměřujeme na dva směry. Prvním je rozšiřování produktové nabídky a možnost investování do nově prezentovaných investičních produktů, mluvím především o investování do ETF fondů, možnosti participovat na výkupech nemovitostí a investování do zlata. Co se týče druhého směru, nadále zlepšujeme aplikaci pro klienty tak, aby byla přehlednější a uživatelsky ještě více přívětivější. Chtěli bychom, aby klientům sloužila jako takový „dashboard“, kde získají kompletní přehled o všem, co se s jejich penězi děje, aby se sami mohli rozhodnout, jak budou investovat dál.

ŠR: Co se týče zmíněných ETF, jedná se převážně o akciové fondy obchodované na burze, které mají světové zastoupení, dlouhodobě se jim daří ze všech sledovaných výhledů a i na základě historického vývoje cen akcií dosahují stabilní zhodnocení. Také jsme do Oportia přidali investování do zlata, které je z dlouhodobého pohledu také zajímavou investicí, která velmi dobře dokáže bojovat s inflací. Tak jako centrální banky a státy v posledním období ve velkém kupují zlato, aby se chránily, tak je tato investice vhodnou pojistkou i pro menší investory a naše klienty.

Klienti se často ptají makléřů, jak oni sami investují. Můžete se podělit o složení vašeho investičního portfolia?

LN: Naplno věřím naší strategii, proto všechny moje investice směřuji do skupiny INTEFI a do našich společností. INTEFI si vytváří stabilní diverzifikované portfolio, které nám zároveň umožňuje růst. I díky tomuto přístupu se dokážeme posouvat vpřed i v dobách, kdy se možná jednomu sektoru tak dobře nedaří, tedy i „horší“ časy dokážeme zvládnout úspěšně. Jsem rád, že dokážeme nabídnout stabilní zázemí i našim partnerům a investorům, kteří možná za sebou nemají takovou „sílu“. Ale mohou se do našich aktivit zapojit a růst společně a námi.

ŠR: Mně osobně se daří investovat především do nemovitostí, které jsou stabilní a v dlouhodobém horizontu nabízejí výhodné zhodnocení. Investuji do nich jednak soukromě napřímo, ale i přes naši platformu Oportio.

Jste vrcholnými představiteli skupiny INTEFI, ale jak se říká, „nejen prací je člověk živý.“ Podělíte se s námi, co vás mimo byznys naplňuje a dělá šťastnými?

LN: Mimo podnikání je pro mě určitě nejdůležitější moje rodina. Mám malou dcerku, které se snažím věnovat co nejvíce volného času. A když se sem tam vyskytne příležitost, rád vycestuji na hory, věnuji se lyžování a skialpinismu.

ŠR: Pro mě je také důležité věnovat volný čas rodině a mým dvěma synům, kteří jsou už školáci. Vážím si každého našeho společně stráveného času, rádi cestujeme a poznáváme nová místa.

S každým z vás se spojuje inspirativní osobní příběh. Jaké je vaše motto, pokud ho máte?

LN: Nenazval bych to mottom, ale celkově si myslím, že v byznysu dnes není problém získat peníze, mnohem náročnější je získat schopné lidi. Čím déle podnikám, tím více si uvědomuji, že pokud chcete dělat byznys dlouhodobě, musíte mít kolem sebe opravdu kvalitní a spolehlivé lidi. Sami v podnikání nic nedokážete. V INTEFI máme skvělé lidi, kteří se chtějí posouvat vpřed, realizovat vlastní nápady, přicházet s řešeními. Jsem rád, že v našich společnostech máme kolegy, kteří se u nás dokáží realizovat a i díky tomuto přístupu podporují byznys celé skupiny.

ŠR: Snažím se podílet na takových věcech, které mě osobně naplňují a dávají mi smysl. Velmi si proto cením, že se mohu ve své práci věnovat projektům a aktivitám, které mě posouvají dál, dokážu se v nich realizovat ale i čelit novým výzvám. Toto mě baví. I proto se v práci i v soukromí rád obklopuji lidmi, kteří uvažují podobně.

Na závěr, co byste doporučili novým investorům v dnešní době?

ŠR: Určitě je důležité nebát se investování a zároveň se nehrnout jen jedním směrem. Dbát na to, že doba se aktuálně mění, tím pádem při investování uvažovat v dlouhodobějším horizontu a rozvrhnout si investice tak, aby měli z každého něco. Krátkodobé výkyvy na trhu by rozhodně neměly být tím hlavním motivátorem. Ideální je dívat se na investování z dlouhodobějšího pohledu.

LN: Já bych ještě doplnil důležitou věc, a sice aby se mladí lidé, resp. začínající investoři ohledně investování vzdělávali a aby opravdu začali vhodně investovat. Protože spoléhat se jen na stát je to nejhorší, co mohou udělat.

Děkujeme za rozhovor.

Lukáš Novák, CEO INTEFI

Založil investiční skupinu INTEFI, která vlastní a řídí české a slovenské společnosti s obratem více než 120 milionů EUR. Pod ním působí firmy z oblastí IT a vývoje softwaru, financí a realitního developmentu, na českém trhu je také spoluvlastníkem knižního vydavatelství a maloobchodu. INTEFI zaměstnává v České republice a na Slovensku dohromady více než 1 400 lidí. Na Slovensku má projekty v hodnotě přesahující 50 milionů EUR.

Štěpán Rázga, CFO INTEFI

Kariéru v developmentu začal v roce 2008 jako finanční manažer společnosti Cimex Development a následně se stal finančním analytikem ve společnosti Cimex Invest, investiční skupině v oblasti nemovitostí. Od roku 2013 působil jako provozní ředitel skupiny CPI Property Group, největší realitní skupiny v regionu střední a východní Evropy. Od roku 2016 je v investiční skupině INTEFI, kde zastává pozici finančního ředitele skupiny.Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti