Životní pojištění

Vyznejte se v pojištění pracovní neschopnosti

muz za pocitacem se zranenou rukou

V životě můžou nastat okamžiky, kdy prostě nebudete schopní pracovat. Myslete na to dopředu a zařiďte si včas pojištění pracovní neschopnosti, ať se zbytečně nepřipravíte o celý příjem. Ten by vám pak mohl chybět na splátky hypotéky nebo na provoz domácnosti. Co potřebujete vědět, než se necháte pojistit?

Maximální denní dávka u pojištění pracovní neschopnosti

Maximum, které od pojišťovny při pracovní neschopnosti dostanete, se pohybuje se mezi 1 000 Kč až 10 000 Kč.

Co je to karence

Karence je doba, odkdy máte nárok na plnění pojistné smlouvy. Nejčastěji to bývá od 15. nebo 29. dne. Některé pojišťovny nabízejí i delší karence, které se pohybují kolem 60 dní. Standardně se nepočítá zpětně, ale u některých pojišťoven se setkáte i s variantou zpětného plnění od 1. dne. Za to si ale samozřejmě trochu připlatíte.

Čekací doba u pojištění pracovní neschopnosti

Standardní čekací doba je 2 nebo 3 měsíce, 8 měsíců pak pro těhotenství a porod.

 • U rizikového těhotenství bývá plnění 30 nebo 60 dnů. Maximem je výplata 90 dnů.
 • U psychických onemocnění se setkáme s čekací dobou 12 měsíců, u závislostí pak 24 měsíců. 
 • Plnění za standardní neschopnost je 365, 548 nebo 730 dnů. Některé pojišťovny plní i bez limitu počtu dnů.

Kdy je potřeba zdravotní zkoumání

Některé pojišťovny váš zdravotní stav zkoumají vždy. Některé ale až nad 300 Kč, případně nad 500 Kč denní dávky.

Kdy se přistupuje k finančnímu zkoumání

Prakticky všechny pojišťovny mají stanovenou určitou denní dávku, do které nezkoumají příjem. Většinou je to 500 Kč denně. Můžeme se ale setkat i s přístupem, kdy pojišťovna do 650 Kč nezkoumá vůbec, do 1 000 Kč jí stačí čestné prohlášení a až nad 1 000 Kč denně je potřeba dokládat příjem.

Dejte si pozor také na to, že některé pojišťovny sčítají denní dávky i s konkurencí. Co to znamená?

 • Představte si, že vaše pojišťovna má nastavený limit bez dokládání příjmů na 500 Kč denně. Může se ale stát, že máte denní dávku 300 Kč i u konkurence. V takovém případě si zvolte dávku maximálně 200 Kč.

Některé pojišťovny také interně sčítají denní dávku za riziko pracovní neschopnosti a zároveň za riziko denního odškodného. Co s tím? 

 • Máte sjednanou denní dávku odškodného například na 500 Kč. Vaše pojišťovna u pracovní neschopnosti stanovila strop pro posuzování příjmu také na 500 Kč. Pak musíte příjem při zvolení jakékoliv dávky pracovní neschopnosti doložit.

Jakou územní platnost pojišťovny stanovují

I tady se jednotlivé pojišťovny liší. Některé plní i v případě, že k pracovní neschopnosti dojde kdekoliv na světě, jiné jen v rámci EU nebo EHP. A další se omezují jen na plnění v rámci České republiky. S touto omezenou územní platností se už ale setkáváme spíše ojediněle.

Kdy nahlásit pojistnou událost

Některé pojišťovny jsou benevolentní a dovolí vám nahlásit pojistnou událost až po skončení pracovní neschopnosti. Jiné ji ale chtějí nahlásit neprodleně po karenční době, další dokonce co nejdříve – nejpozději ke dni, od kterého máte podle smlouvy nárok na pojistné plnění. 

Když událost nahlásíte později, pojišťovna vám plnění přizná až ode dne doručení tohoto potvrzení. Navíc se najdou i pojišťovny, které chtějí, aby klient pravidelně dokládal, že jeho pracovní neschopnost stále trvá. Na druhou stranu na trhu objevíme i množství pojišťoven, které to vůbec neřeší.

muz s dominem

Krácení plnění za alkohol

Pozor na alkohol. Některé pojišťovny pak krátí pojistné plnění až o 50 %. Jiné na tyto případy mají dokonce výluku a nemusí tak plnit vůbec.

Plnění za rehabilitace, lázně, léčebny a sanatoria

Některé pojišťovny už tyto pobyty často proplácí. Mějte ale na paměti, že často omezují dobu, dokdy musíte do zařízení nastoupit – například do 3 měsíců od skončení pracovní neschopnosti. Někdy navíc požadují schválení pobytu svým revizním lékařem.

Pracovní neschopnost z příčin vzniklých před začátkem pojištění

Pokud vás pojišťovna přijme bez individuálních výluk, většinou plní pojištění i v takových případech. Některé pojišťovny ale plnění podmiňují tím, že jste se 2, 5 nebo 7 let před začátkem pojištění s daným onemocněním nebo úrazem nepotýkali.

Pracovní neschopnost způsobená onemocněním zad

Tady se přístup pojišťoven velmi liší. Některé mají onemocnění zad rovnou ve výlukách, jiná pro tyto případy mají různá omezení – například vyšetření zad zobrazovacími metodami. Jsou ale i pojišťovny, které k tomuto problému přistupují bez jakýchkoliv výluk, jen musíte být před začátkem pojištění zdraví, případně splnit čekací dobu určenou pojišťovnou, například 2 roky.

Pracovní neschopnost kvůli psychickým problémům

U psychických potíží většina pojišťoven plní omezeně, nebo dokonce vůbec. Omezeně znamená, že vyplatí pojistné plnění jen za diagnózy F00-09 (organické duševní poruchy), případně F20 (schizofrenie).

Pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Dobrá zpráva na závěr. Prakticky skoro všechny pojišťovny vám dnes zaplatí pracovní úraz. Některé to mají zabalené automaticky do daného rizika, u některých je třeba toto riziko připojistit. Stejně tak nemají problémy plnit za nemoci z povolání.

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti