Neživotní pojištění

Jak odhlásit VOZIDLO z registru v roce 2022?

Vyřazení vozidla z evidence

Je vaše auto nepojízdné nebo ho chcete dočasně odhlásit z evidence z jiného důvodu? Je to poměrně jednoduché. Přečtěte si, jak v tomto případě postupovat, jaké doklady si připravit, co vyřazení z provozu znamená a kolik vás dočasné odhlášení auta bude stát.

Co dočasné odhlášení vozidla neboli uložení značek do depozitu znamená?

Přestože své vozidlo využíváte takřka denně, může se stát, že s autem delší dobu nebudete moci jezdit. Třeba kvůli zdlouhavé opravě, optimalizaci nákladů ve firmě, dlouhodobé nemoci nebo několikaměsíčnímu pobytu v zahraničí.

Na tuto dobu můžete uložit značky do depozitu a zbavit se tak nákladů spojených s vlastnictvím vozidla.

Doba uložení nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle, musí vlastník doložit, kde se vozidlo nachází a účel jeho využití. Za nedodržení této povinnosti může být uložena vlastníkovi vozidla sankce až 50 tisíc korun ve správním řízení.

Pozor! Uložení značek do depozitu zvolte pouze v případě, že plánujete vozidlo po čase opět využívat. Pokud auto chcete sešrotovat, využijte trvalé odhlášení vozidla z evidence.

Kdo je oprávněn o dočasné odhlášení vozidla žádat?

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemnou plnou mocí vlastníkem vozidla.

Jaké doklady jsou třeba k vyřízení žádosti o dočasné vyřazení vozidla z registru?

Uložení značek do depozitu vyřídíte během jedné návštěvy kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností. Budete k tomu potřebovat následující doklady:

 • vytištěný a vyplněný formulář žádosti o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel 
 • doklad o totožnosti (občanský průkaz)
 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla
 • tabulky registračních značek
 • paměťovou kartu k digitálnímu tachografu (byla-li vydána)
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku firmy
 • zaplatíte poplatek 200 Kč

Úředník si ponechá registrační značky a malý technický průkaz.

Do velkého technického průkazu zaznamená údaj o vyřazení vozidla. Poté můžete vypovědět povinné ručení.

Co vyřazení vozidla z provozu znamená?

Vyřazení vozidla z provozu upravuje § 12 zákona č. 56/2001Sb. O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Status vyřazeného vozidla znamená:

 • vozidlo nemusí být pojištěné
 • nesmíte s vozidlem vyjet na silnici
 • po dobu vyřazení z registru nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí
 • nesmí z něj být odstraněny podstatné části
 • je možné provést změnu vlastníka nebo změnu trvalého bydliště

Další důvody pro vyřazení vozidla z provozu

 

 • Vozidlo bylo odcizeno – s doklady (pokud nebyly také odcizeny) předložíte také policejní protokol o odcizení.
 • K vyřazení vozidla dochází automaticky, zanikne-li povinné ručení, které do 14 dnů nebylo obnovené (vlastník vozidla musí do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla dodat úřadu dokumenty a sdělit, kde se auto nachází a účel jeho využití).

 Opětovné zařazení vozidla do evidence

Po uplynutí doby vyřazení nebo když se rozhodnete opět vozidlo používat, navštívíte stejný úřad a požádáte o ukončení vyřazení vozidla. Nyní již žádný poplatek neplatíte. Musíte však doložit:

 • platnou technickou kontrolu (uvedenou ve VTP)
 • sjednané povinné ručení (jako doklad slouží platná ZK)

Jak na výhodné pojištění vozidla? 

Po dobu dočasného odhlášení vozidla povinné ručení za auto neplatíte. Před ukončením vyřazení vozidla z evidence ale musíte doložit sjednané povinné ručení. Doporučujeme obrátit se na naše zkušené finanční poradce ve FinGO.cz, kteří vám vše potřebné vysvětlí a poradí nejvýhodnější řešení.  

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti