Neživotní pojištění

Jak odhlásit VOZIDLO z registru v roce 2022?

Vyřazení vozidla z evidence

Je vaše auto nepojízdné nebo ho chcete dočasně odhlásit z evidence z jiného důvodu? Je to poměrně jednoduché. Přečtěte si, jak v tomto případě postupovat, jaké doklady si připravit, co vyřazení z provozu znamená a kolik vás dočasné odhlášení auta bude stát.

Co dočasné odhlášení vozidla neboli uložení značek do depozitu znamená?

Přestože své vozidlo využíváte takřka denně, může se stát, že s autem delší dobu nebudete moci jezdit. Třeba kvůli zdlouhavé opravě, optimalizaci nákladů ve firmě, dlouhodobé nemoci nebo několikaměsíčnímu pobytu v zahraničí.

Na tuto dobu můžete uložit značky do depozitu a zbavit se tak nákladů spojených s vlastnictvím vozidla.

Doba uložení nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle, musí vlastník doložit, kde se vozidlo nachází a účel jeho využití. Za nedodržení této povinnosti může být uložena vlastníkovi vozidla sankce až 50 tisíc korun ve správním řízení.

Pozor! Uložení značek do depozitu zvolte pouze v případě, že plánujete vozidlo po čase opět využívat. Pokud auto chcete sešrotovat, využijte trvalé odhlášení vozidla z evidence.

Kdo je oprávněn o dočasné odhlášení vozidla žádat?

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemnou plnou mocí vlastníkem vozidla.

Jaké doklady jsou třeba k vyřízení žádosti o dočasné vyřazení vozidla z registru?

Uložení značek do depozitu vyřídíte během jedné návštěvy kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností. Budete k tomu potřebovat následující doklady:

 • vytištěný a vyplněný formulář žádosti o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel 
 • doklad o totožnosti (občanský průkaz)
 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla
 • tabulky registračních značek
 • paměťovou kartu k digitálnímu tachografu (byla-li vydána)
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku firmy
 • zaplatíte poplatek 200 Kč

Úředník si ponechá registrační značky a malý technický průkaz.

Do velkého technického průkazu zaznamená údaj o vyřazení vozidla. Poté můžete vypovědět povinné ručení.

Co vyřazení vozidla z provozu znamená?

Vyřazení vozidla z provozu upravuje § 12 zákona č. 56/2001Sb. O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Status vyřazeného vozidla znamená:

 • vozidlo nemusí být pojištěné
 • nesmíte s vozidlem vyjet na silnici
 • po dobu vyřazení z registru nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí
 • nesmí z něj být odstraněny podstatné části
 • je možné provést změnu vlastníka nebo změnu trvalého bydliště

Další důvody pro vyřazení vozidla z provozu

 

 • Vozidlo bylo odcizeno – s doklady (pokud nebyly také odcizeny) předložíte také policejní protokol o odcizení.
 • K vyřazení vozidla dochází automaticky, zanikne-li povinné ručení, které do 14 dnů nebylo obnovené (vlastník vozidla musí do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla dodat úřadu dokumenty a sdělit, kde se auto nachází a účel jeho využití).

 Opětovné zařazení vozidla do evidence

Po uplynutí doby vyřazení nebo když se rozhodnete opět vozidlo používat, navštívíte stejný úřad a požádáte o ukončení vyřazení vozidla. Nyní již žádný poplatek neplatíte. Musíte však doložit:

 • platnou technickou kontrolu (uvedenou ve VTP)
 • sjednané povinné ručení (jako doklad slouží platná ZK)

Jak na výhodné pojištění vozidla? 

Po dobu dočasného odhlášení vozidla povinné ručení za auto neplatíte. Před ukončením vyřazení vozidla z evidence ale musíte doložit sjednané povinné ručení. Doporučujeme obrátit se na naše zkušené finanční poradce ve FinGO.cz, kteří vám vše potřebné vysvětlí a poradí nejvýhodnější řešení.  

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti

  Investice

  Investice a spoření

  Životní pojištění

  Životní pojištění