FinGO informuje Neživotní pojištění Osobní finance

Jak odhlásit VOZIDLO z registru v roce 2021

Je vaše auto nepojízdné nebo ho chcete dočasně odhlásit z evidence z jiného důvodu? Je to poměrně jednoduché. Přečtěte si, jak v tomto případě postupovat, jaké doklady si připravit, co vyřazení z provozu znamená a kolik vás dočasné odhlášení auta bude stát.

Co znamená dočasné odhlášení vozidla neboli uložení značek do depozitu

Přestože své vozidlo využíváte takřka denně, může nastat ve vašem životě situace, která vám znemožní auto používat. Například dlouhodobá oprava, optimalizace nákladů ve firmě, dlouhodobá nemoc, nebo několikaměsíční pobyt v zahraničí. Doba uložení nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle, musí vlastník doložit, kde se vozidlo nachází a účel jeho využití. Za nedodržení této povinnosti může vlastníkovi vozidla dostat pokutu až 50 tis. Kč ve správním řízení.

Pozor! Tuto možnost řešte pouze v případě, že plánujete vozidlo po čase opět využívat. Netýká se tedy zešrotovaní auta, v tom případě by šlo o trvalé odhlášení vozidla z evidence.

Kdo je oprávněn o dočasné odhlášení vozidla žádat

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemnou plnou mocí vlastníkem vozidla.

Jaké doklady jsou třeba k vyřízení žádosti o dočasné vyřazení vozidla z registru

Uložení značek do depozitu vyřídíte během jedné návštěvy kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Budete k tomu potřebovat následující doklady:

 • vytištěný a vyplněný formulář žádosti o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 • doklad totožnosti (občanský průkaz)
 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla
 • tabulky registrační značky
 • paměťovou kartu k digitálnímu tachografu (byla-li vydána)
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu  z obchodního rejstříku firmy
 • zaplatíte poplatek 200 Kč

Úředník si ponechá registrační značky a malý technický průkaz.

Do velkého technického průkazu zaznamená údaj o vyřazení vozidla. Poté můžete vypovědět povinné ručení.

Co vyřazení vozidla z provozu znamená

Vyřazení vozidla z provozu upravuje § 12 zákona č. 56/2001Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Status vyřazeného vozidla znamená:

 • Vozidlo nemusí být pojištěné.
 • Nesmíte s vozidlem vyjet na silnici.
 • Po dobu vyřazení z registru nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí.
 • Nesmí z něj být odstraněny podstatné části.
 • Je možné provést změnu vlastníka nebo změnu trvalého bydliště.

Další důvody vyřazení vozidla z provozu

 • Vaše vozidlo vám ukradli – s doklady (pokud nebyly také odcizeny) předložíte také policejní protokol o odcizení.
 • K vyřazení vozidla dochází automaticky, zanikne-li povinné ručení, které do 14 dnů nebylo obnovené (vlastník vozidla musí do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla dodat úřadu dokumenty a sdělit, kde se auto nachází a účel jeho využití.

Opětovné zařazení vozidla do evidence

Po uplynutí doby vyřazení, nebo když se rozhodnete opět vozidlo používat, navštívíte stejný úřad a požádáte o ukončení vyřazení vozidla. Nyní již žádný poplatek neplatíte. Musíte však doložit:

 • platnou technickou kontrolu (uvedenou ve VTP)
 • sjednané povinné ručení (jako doklad slouží platná ZK)

Jak na výhodné pojištění vozidla 

Po dobu dočasného odhlášení vozidla povinné ručení za auto neplatíte. Před ukončením vyřazení vozidla z evidence musíte doložit sjednané povinné ručení. Doporučujeme obrátit se na naše zkušené finanční poradce ve FinGO.cz, kteří vám vše potřebné vysvětlí a poradí, co nejvýhodnější řešení.  

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti