Životní pojištění

Jak na pojištění úrazu a invalidity

Muž o berlích

Možná už máte sjednané životní pojištění pro případ úmrtí nebo vážné nemoci. Přesto byste neměli zapomínat na další situace, při kterých vám a vaší rodině výrazně klesnou příjmy. Patří sem hlavně pojištění úrazu a invalidity.

Pojištění úrazu

Lidé často řeší odškodnění za drobné úrazy. Dává to určitý smysl – pravděpodobnost, že se vám stane nějaký drobný úraz, je poměrně velká. Každý z nás si občas něco podvrtne nebo se třeba řízne. Proto spousta lidí pojistku hodnotí právě podle odškodnění za malá rizika.

Pojištění se u drobných rizik liší podle výplaty odškodného:

 • Denní odškodné. V tomto případě je rozhodující počet dní, během kterých úraz léčíte. Dny se vynásobí pojistnou částkou (například 500 Kč denně) – ve smlouvě máte ale stanovený maximální počet dní. Některé pojišťovny dokonce nečekají na doléčení a rovnou plní dané maximum.
 • Tělesné poškození. Lékař váš úraz ohodnotí určitým procentem – do jaké míry bylo vaše tělo poškozeno. Vy pak od pojišťovny dostanete odškodné, které odpovídá danému procentu z pojistné částky. Pokud máte stanovenou pojistnou částku 200 000 Kč a lékař stanoví poškození na 20 %, pojišťovna vám vyplatí 40 000 Kč.

Drobná rizika jsou ale v pojištění velmi drahá a většina z nás se bez finanční pomoci po drobném úrazu bez problému obejde. Naopak, udržet životní standard rodiny i v případě, že nebudete moct chodit do práce, to je výrazně těžší úkol.

Trvalé následky úrazu

Výhodnější je pojistit si vážnější úrazy. I proto by v žádné pojistce nemělo chybět riziko trvalých následků úrazu. V tomto případě pojišťovna plní, pokud  lékař dojde k závěru, že došlo k trvalému poškození a už se nevyléčíte do původního stavu.

Pojišťovny v případě trvalých následků plní dvojím způsobem:

 • Od pojišťovny dostanete částku, která odpovídá příslušnému procentu následků ze sjednané pojistné částky. Toto procento určuje smluvní lékař pojišťovny. Tak to funguje u takzvané lineární výplaty pojištění.
 • Častěji se ale sjednává takzvané progresivní plnění. Pojišťovna vám vyplatí několikanásobek pojistné částky. Ta se zvyšuje v závislosti na rozsahu trvalých následků a u některých pojišťoven může být až desetinásobná. Jak vysoká bude, se dozvíte z oceňovacích tabulek dané pojišťovny.

Příklad: Progrese u pojišťovny začíná na 20 % poškození těla – v takovém případě pojišťovna vyplatí dvojnásobek. U následků pokrývajících 30 % pak vyplatí trojnásobek, u 40 % čtyřnásobek a tak dále.

Pozor na podmínky jednotlivých pojišťoven

U některých pojišťoven se setkáte s pojmem „paměť“. To znamená, že u každé další pojistné události se sčítají tělesná poškození, která vznikla od počátku pojištění a za která už bylo vyplaceno pojistné plnění. Když tedy během pojištění proděláte několik vážnějších úrazů, dostanete se ve výsledku na mnohem vyšší pojistné plnění.

Při uzavírání životního pojištění si dejte pozor na to, jestli vám pojišťovna garantuje oceňovací tabulky, které jsou aktuální při sjednání smlouvy, nebo je v průběhu vaší pojistky může měnit.

Pojištění invalidity

Podobně jako vážný úraz, také invalidita má velký dopad nejen na váš život, ale i na vaše finance. Kromě potenciálního propadu příjmu člověku totiž hrozí i další výdaje – lékařská péče, drahé zdravotní pomůcky nebo zřízení bezbariérového přístupu.

Víte, že až 95 % lidí se stane invalidními kvůli nemoci? Nepojišťujte si proto jen invaliditu způsobenou úrazem.

Pojistné plnění v případě invalidity

Pojištění si sjednáváte na 1., 2. nebo 3. stupeň invalidity a očekáváte, že vám pojišťovna všechny stupně zaplatí hned a v plné výši. Bohužel to není tak úplně pravda, pojišťovny se v tomto ohledu hodně liší. Zpravidla pojišťovny přistoupí k plnění ve chvíli, kdy vám konkrétní stupeň invalidity doloží Česká správa sociálního zabezpečení

Některé pojišťovny ale odškodné vyplatí i v případě závislosti na péči od 2. do 4. stupně – buď jako benefit, nebo v rámci připojištění. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost člověka zvládat základní životní potřeby – na stupnici od 1 do 10.

Dejte si také pozor na to, jestli si sjednáváte každý stupeň invalidity na konkrétní pojistnou částku nebo máte v balíčku sjednanou jednu částku pro všechny stupně.

Vyplatí hned pojišťovna 100 % pojistné částky?

U 3. a obvykle i u 2. stupně invalidity zpravidla dostanete celou částku najednou. Problém může u některých pojišťoven nastat u 1. stupně, kdy vám vyplatí například 50 % hned a 50 % po 18 měsících. Musíte ale napřed doložit, že invalidita pokračuje.

Prozkoumejte své možnosti životního pojištění v naší speciální kalkulačce.

Výluky v pojištění invalidity

Sjednat si pojištění je pro zdravého člověka poměrně jednoduché. Zádrhel může nastat, pokud máte například vysoký krevní tlak nebo cukrovku. Pojišťovna vás může sice i tak přijmout, ale naúčtuje vám přirážku, případně vaši diagnózu zařadí do výluk.

Výluk a omezení v pojistných podmínkách samozřejmě najdete víc. Samostatnou kategorií jsou například duševní poruchy nebo psychické potíže. U 2. a 3. stupně invalidity většina pojišťoven zaplatí veškerá psychická onemocnění, ale u 1. stupně obvykle plní pouze za organické poruchy (diagnózy F00 – F09) a případně schizofrenii (F-20).

Čekací doba u pojištění invalidity

Obecně platí, že u úrazu se čekací doba neuplatňuje. U nemoci se ale můžete setkat s čekací dobou od 2 do 18 měsíců. Rozdíl spočívá v tom, od kdy do kdy se čekací doba počítá:

 • Kratší 2–3měsíční lhůty platí od počátku pojištění do okamžiku vzniku nemoci.
 • Delší 12–18měsíční lhůty se počítají od počátku pojištění do okamžiku přiznání invalidity.

Čekací doba se navíc může v některých případech lišit i u konkrétního stupně invalidity. Protože se pojišťovny stále předhánějí v tom, co klientům nabízí, setkáte se dnes i s pojišťovnami, které nabízí invaliditu bez čekací doby. Některé zase za určitých podmínek převezmou čekací dobu od předchozího pojistitele.

Pozor na nečekanou výpověď

A jedno upozornění na závěr. Než si u pojišťovny riziko invalidity pojistíte, zjistěte si, jestli vám pojišťovna může z nějakého důvodu vypovědět smlouvu – když se například změní podmínky pro určení a přiznání invalidity dle platných předpisů.

Nejlépe vám s uzavřením pojistné smlouvy vždy pomůže zkušený poradce. Projde s vámi všechny podmínky, seznámí vás s výlukami a smlouvu vám nastaví tak, aby pro vás byla co nejvýhodnější. Pokud o životním pojištění přemýšlíte, ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme.

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti