Hypotéky

Hypoteční slovník

žena u počítače radostně pročítá hypoteční slovník

Procházíte informace k hypotéce, ale občas se ztrácíte v neznámých pojmech? Nebo si nejste jistí, jestli všemu rozumíte opravdu správně? Rozhodně nejste sami – hypoteční trh může být pěkné bludiště. Proto jsme pro vás připravili tento přehledný hypoteční slovník. Najdete v něm všechno, co potřebujete vědět – od A do Z. Vezměte si ho k ruce a bez problémů se zorientujete v každém hypotečním tématu.

Akontace

Suma z cílové částky nebo ceny nemovitosti, kterou klient platí z vlastních zdrojů. Například první zaplacená část hypotéky, která je vyšší než následující pravidelné měsíční splátky. Čím vyšší akontace, tím lepší podmínky hypotéky.

Americká hypotéka

Jinak také neúčelová hypotéka. Finanční prostředky může klient použít na cokoliv. Splatnost bývá kratší – většinou 20 let – a LTV 70 %, maximálně 75 %.

Anuita

Pravidelná měsíční splátka hypotéky, která je po celou dobu stejná. Zahrnuje splátku dluhu (úmor) a úroku. Časem klesá podíl úroků a zvyšuje se podíl úmoru.

Bonita

Schopnost klienta splácet své závazky v dlouhodobém horizontu. Banka ji posuzuje před poskytnutím úvěru a hodnotí ji na základě informací o příjmu, rodinném stavu, výši závazků a důvěryhodnosti klienta.

Čerpání

Podmínky čerpání peněz z úvěru jsou stanoveny v úvěrové smlouvě. Můžete čerpat jednorázově nebo postupně – podle účelu.

Disponibilní zdroje

Finanční částka, kterou má klient v danou chvíli k dispozici, tedy aktuální stav účtu. 

Dlužník

Osoba, která má dluh a splácí ho věřiteli, tedy bance.

Doba splácení

Čím je doba splácení delší, tím je splátka nižší, ale klient víc přeplatí na úrocích.

Doba splatnosti

Čas, za který musí dlužník svůj dluh splatit. U hypoték je to 30 let, výjimečně až 40 let.

DTI (Debt to Income)

Poměr výše všech úvěrů a čistého ročního příjmu – tedy poměr celkového zadlužení k celkovému ročnímu čistému příjmu žadatele. Tento parametr zavedla ČNB jako povinný parametr od 1. 4. 2022 a k 1. 1. 2024 jej zrušila.

DSTI (Debt Service to Income)

Poměr mezi výší měsíčních splátek všech úvěrů a čistým měsíčním příjmem žadatele o hypotéku. Tento parametr zavedla ČNB jako povinný parametr od 1. 4. 2022 a k 1. 7. 2023 jej zrušila.

Fixace

Období, během kterého banka drží sjednanou úrokovou sazbu. Banka v něm nemůže úrokovou sazbu měnit, protože je smluvně daná v úvěrové smlouvě. Fixace úrokové sazby trvá nejčastěji 1–10 let, banky ale nabízí fixaci i po celou dobu trvání úvěru.

Float / floatová sazba

Pohyblivá úroková sazba u hypotéky, která se vždy mění v závislosti na PRIBORu. Jiný název je také „Variabilní hypotéka”.

Hypotéka

Dlouhodobý úvěr pro fyzické nebo právnické osoby. Hypotéka je vždy zajištěná zástavou nemovitosti, která se nachází na území ČR. Je primárně určena k financování bydlení, výstavbě nebo rekonstrukci. Doba splatnosti je obvykle 30 let a splaceno by mělo být do 70 let věku klienta.

Jistina hypotéky

Částka, kterou si dlužník půjčil a splácí. Součásti jistiny nejsou úroky a poplatky. Část splátky, o kterou se snižuje jistina, se nazývá úmor.

Konsolidace

Sloučení všech úvěrů a půjček do jedné nové půjčky.

Kvitance

Písemný souhlas stávající banky při refinancování hypotéky. Stávající banka vydá kvitanci, ve které uděluje souhlas s předčasným splacením a zavazuje se vymazat zástavní právo z nemovitosti po uhrazení jistiny.

LTC (Loan to Cost)

Poměr mezi náklady na pořízení nemovitosti (kupní cenou, náklady na stavbu nebo rekonstrukci) a výší úvěru.

LTI (Loan to Income)

Jeden z ukazatelů, které se používají při vyhodnocování schopnosti klienta splácet úvěr. Jde o poměr výše poskytovaného úvěru k disponibilním příjmům žadatele.

LTV (Loan to Value)

V překladu znamená „úvěr k hodnotě“. Poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti.

Offsetová hypotéka

Jinak také hypotéka se zápočtem úspor. Banka úročí jen část hypotéky, konkrétně rozdíl mezi výší hypotéky a prostředky na vlastním speciálním účtu. Čím víc peněz na účtu, tím nižší úrok a nižší měsíční splátka.

Odhad ceny nemovitosti

Odhadce banky nebo externí odhadce stanoví, jakou má nemovitost aktuální tržní hodnotu. Jde o povinný doklad k hypotéce.

p.a. (per annum)

Zkratka se uvádí u úrokové sazby úvěru a znamená „ročně” nebo „za rok” (roční sazba).

p.m. (per mensem)

Zkratka se uvádí u úrokové sazby a znamená „měsíčně” nebo „za měsíc” (měsíční sazba).

PPI

Pojištění schopnosti splácet hypotéku. V případě neschopnosti splácet  závazek převezme pojišťovna. Uzavírá se dobrovolně současně s úvěrem, má vliv na slevu úrokové sazby.

PRIBOR (Prague Inter Bank Offered Rate)

Průměrná sazba, za kterou si na českém mezibankovním trhu půjčují banky mezi sebou. Od PRIBOR se odvíjí i úroková sazba – hlavně u firemních úvěrů.

Refinancování

Splacení původní hypotéky novou hypotékou u jiné banky. Využívá se hlavně při skončení fixace.

Registr úvěrový

Databáze úvěrových klientů, která slouží bankám pro ověření platební morálky žadatelů. V České republice existujíBankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a sdružení SOLUS.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů. Uvádí se jako procentuální podíl z dlužné částky a ukazuje skutečné náklady, které za hypotéku klient zaplatí za rok – včetně všech poplatků a výdajů.

Scoring

Proces, během kterého banka prověří klientovu schopnost dlouhodobě splácet hypoteční nebo jiný úvěr. Zjišťuje se na základě příjmů, výdajů, úvěrových registrů a dostupných informací o klientovi. Výsledkem je posouzení úvěruschopnosti a konečná výše hypotéky.

Splátka a splátkový kalendář

Pravidelná měsíční platba za závazky, sjednaná v úvěrové smlouvě. Součástí je i splátkový kalendář, který stanoví, kdy přesně a v jaké výši bance úvěr splácíte.

Splatnost

Doba, do které musí klient splatit své závazky. U hypotéky je nejčastější doba splatnosti 30 let a je stanovena v úvěrové smlouvě.

Spoludlužník

Osoba, která má stejné povinnosti jako dlužník. Z úvěrové smlouvy spoludlužníkovi vyplývá povinnost dluh splácet v případě, že nebude splácet dlužník. Není možné rozdělit dluh tak, že by každý splácel jen část dluhu.

Spotřebitel

Fyzická osoba, která si bere hypotéku na své osobní potřeby, zejména na bydlení. Má povinnost ji splácet podle podmínek stanovených v úvěrové smlouvě.

Spotřebitelský úvěr

Úvěr určený pro jednotlivce–spotřebitele na nepodnikatelské účely, klasický nákup. Může být zajištěný i nezajištěný. Česká národní banka dohlíží na dodržování povinností poskytovatele, zprostředkovatele podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Účel

Hypotéku banka poskytuje jen na předem dohodnutý účel (koupě, výstavba, refinancování…), který je stanoven v úvěrové smlouvě.

Úmor

Splátka jistiny dluhu.

Upomínka

Upozornění klienta na neplnění smluvních podmínek – nejčastěji zpoždění splátky. Upomínku posílá banka formou SMS, e-mailem a následně písemně.

Úrok / úroková sazba

Odměna bance za půjčení peněz = cena peněz. Úrokovou sazbu si určuje každá banka sama, proto se může lišit.

Úvěrový rámec

Maximální částka, kterou může klient čerpat. Je předem dohodnutá v úvěrové smlouvě a dá se změnit dodatkem k úvěrové smlouvě.

Věcné břemeno

Omezení užívání, které je zapsané v Katastru nemovitostí ČR. Jde například o přístup k nemovitosti. Může snižovat hodnotu zástavy nebo může vadit při prodeji. Banka nemusí nemovitost s věcným břemenem přijmout jako vhodné zajištění.

Věřitel

Banka, která půjčila peníze dlužníkovi a požaduje uhrazení pohledávky včetně příslušenství.

Vinkulace

Omezení (uzamčení) možností nakládat s určitou věcí. U hypotéky se jedná o vinkulaci v souvislosti s pojištěním schopnosti splácet a pojištěním nemovitosti – a to ve prospěch banky.

Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Upravuje hypoteční úvěry poskytované spotřebitelům za účelem financování bydlení. Regulátorem je Česká národní banka.

Zástavní právo k nemovitosti

Nemovitost slouží jako zajištění bance pro případ, že klient nebude splácet své závazky. Banka má právo zabavit zastavenou nemovitost, aby uspokojila své pohledávky.

Zástavce

Právnická nebo fyzická osoba, která dává do zástavy svůj majetek.

Zástavní věřitel

Právnická nebo fyzická osoba, jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem.

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti