Investice Osobní finance

Investujte v roce 2021 a peníze budou vydělávat za vás

Češi rekordně střádají. Úspory českých domácností podle České národní banky dosahují již téměř tří biliónů korun, přičemž téměř polovina těchto peněz leží na běžných účtech bez zhodnocení, kde o ně navíc klienti inflací nevědomky přicházejí. 

Během posledních čtyř let inflace překročila úroveň úrokových sazeb jak na běžných, tak spořicích i termínovaných účtech. I přes několikanásobné zvýšení základní úrokové sazby Českou národní bankou v letošním roce zůstalo zhodnocení na těchto produktech téměř beze změny blízko nule. Inflace ale jen za srpen meziročně vystoupala již na 4,1 procenta.

Rozdíl mezi tím, co z naspořených peněz získáváme, a tím, jak se snižuje jejich reálná kupní síla, se tedy ještě více negativně prohloubil. Úspory Čechů bez nadsázky a přehánění požírá inflace. Přitom by ale bylo možné vhodným investováním peníze před inflací chránit, nebo lépe zhodnocovat. Jak tedy na to?

Rozdíl mezi spořením a investováním

Spoření

 • Jedná se spíše o kumulování přebytečné hotovosti v bankách.
 • velmi nízké zhodnocení dlouhodobě nepokrývající inflaci.
 • Peníze jsou okamžitě dostupné.
 • Ideálně slouží pouze pro udržení nezbytné finanční rezervy.
 • Není vhodné pro dlouhodobé zhodnocování peněz.
 • Typickými produkty jsou běžný účet, spořící účet a termínované vklady.

Investování

 • Jedná se o dlouhodobé zhodnocování finančních prostředků.
 • Účelem je dosažení adekvátního zisku.
 • Díky vyšším výnosům peníze neztrácejí na hodnotě, ale jejich hodnota v čase roste.
 • Investovat lze jednorázovou částku zpravidla od 5–10 000 Kč, nebo odkládat pravidelně již od 500 Kč měsíčně.
 • V případě investování například do otevřených podílových fondů jsou prostředky dle zvoleného typu fondu téměř okamžitě k dispozici. Nejčastěji v řádu jednotek dní.
 • Typickými investičnímu nástroji jsou zmíněné otevřené podílové fondy, investování do indexových fondů tzv. ETF, přímý nákup akcií, dluhopisů nebo investičních kovů, například zlata.

Druhy investování

Jednotlivé investiční nástroje se liší nejen ve velikosti potenciálního zisku, ale také v míře rizika, které je investor ochoten podstoupit. Platí, že vyšší výnos je zpravidla spojen s vyšším potenciálním rizikem a naopak, očekáváme-li nižší výnos, pak i riziko je menší.

Obecně lze druhy investic rozdělit dle investičního horizontu, tedy doby, po kterou můžeme nechat peníze zhodnocovat na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

Krátkodobé s investičním horizontem od 1 do 3 let

 • Vyžadují konzervativní investiční produkty, typicky převážně peněžní nebo dluhopisová portfolia.
 • Zhodnocení se pohybuje od 1 do 3 % ročně.
 • Nedochází k výraznějším výkyvům v důsledku nepříznivé nebo neočekávané situace na finančních trzích, například jako tomu bylo v případě událostí souvisejících s COVID-19.

Střednědobé s investičním horizontem od 3 do 7 let

 • Je dobré do portfolia přidat dynamičtější nástroje, které nesou na jedné straně sice vyšší riziko, ale současně mají i výrazně vyšší ziskový potenciál.
 • Přidáním omezeného množství dynamických nástrojů efektivně zvyšujeme potenciál výnosu, při současně akceptovatelné míře zvýšení rizika. Finanční teorie dokonce prokazuje, že přidáním malého množství akcií i do konzervativního portfolia dochází dokonce ke snížení rizika při zvýšení výnosu.
 • Vhodným doplněním v případě střednědobého investičního horizontu je tedy akciová či realitní složka.

Dlouhodobé s investičním horizontem 7 a více let

 • Jsou ideální pro využití rizikových, avšak pro maximalizaci výnosového potenciálu nezbytných nástrojů.
 • Dlouhodobý reálný výnos akcií se pohybuje ve vyspělých zemích s dlouhou a nepřerušenou historii obchodování na kapitálových trzích kolem 7 % ročně.
 • V případě dlouhodobého investičního horizontu a využití akciových nástrojů musí investor počítat i s možnými výraznými výkyvy hodnoty portfolia kolem jeho dlouhodobého průměru.

Návod, jak začít investovat

Být investorem neznamená, že musíte nutně disponovat velkým objemem prostředků, nebo mít sami rozsáhlé odborné znalosti finančního trhu. Není to vůbec tak složité. Jak tedy na to?

1. Ujasněte si cíle investice

Stanovte si, co vás v životě čeká, nebo čeho chcete s penězi dosáhnout, jakou sumu a na co budete v budoucnu potřebovat. 

Může jít o zajištění budoucí renty a zvýšení kvality vašeho života, dosažení vlastních zdrojů pro plánovanou hypotéku, studium nebo spoření pro děti, ochrana prostředků před inflací či cokoli jiného, pro vás důležitého. Peníze se investují výrazně jednodušeji, pokud víte, na co je chcete použít, jaký mají pro vás reálný význam.

2. Stanovte si cílovou sumu 

Pokud máte definovány cíle, které chcete dosáhnout, je třeba jim přiřadit také sumu, kterou na ně potřebujete. Suma je důležitá pro stanovení částky, kterou je třeba investovat, nebo investičního nástroje, který je nutno zvolit, aby bylo možné k cíli úspěšně dojít.

3. Vytyčte si investiční horizont

Znáte-li již cíl nebo cíle a sumu nebo sumy, které budete potřebovat, přiřaďte svým cílům investiční horizonty. Tedy čas, kdy si tyto cíle chcete, nebo potřebujete splnit. Čas, po který mohou vaše peníze pracovat, se promítne do volby investičního nástroje i potenciálu zisku. Platí, že čím delší investiční horizont, tím vyšší zhodnocení prostředků můžete očekávat.

4. Spočítejte si, kolik můžete investovat jednorázově a kolik pravidelně

Základní poučka zní, že by se mělo jednat nejméně o 10 % z měsíčního příjmu. I malá pravidelná částka vhodně investovaná po dostatečně dlouhou dobu přináší významné výsledky. Efekt složeného úročení, které kladně působí na investované peníze, již Albert Einstein označil za 8. div světa

TIP: Investování je dostupné prakticky každému, bez ohledu na výši příjmu, investovat lze již od 500 Kč měsíčně.

5. Diverzifikujte svoje investice

Stejně jako různé odvětví ekonomiky, také finanční trhy fungují v určitých cyklech, proto je vhodné prostředky rozdělit nebo tzv. diverzifikovat do více produktů. Ideálně takových, které na sobě co nejméně závisí. Tak zajistíte, že i v případě, že se jednomu z produktů nedaří dle představ, další fungují velmi dobře a jako celek směřujete k stanovenému investičnímu cíli „za každého počasí“. Při nižších částkách doporučujeme pracovat s alespoň 2 produkty, při vyšších částkách můžete mít produktů ještě více.

6. Poraďte se s investičním odborníkem 

Stejně jako svého lékaře je dobré mít svého finančního poradce, který vám na základě dlouholetých zkušeností umí s celým procesem i výběrem pro vás a vaše cíle vhodných investičních nástrojů poradit, nebo nezávisle zkonzultovat řešení, které již využíváte. 

Pečujte o své peníze a nechte je vydělávat

Penězům je třeba se věnovat, jako všemu, na čem vám záleží. Nechat úspory ležet bez povšimnutí na účtu znamená přicházet o ně. Jen za posledních deset let ukousla inflace z peněz českých domácností přes 20 procent. 

Jen pro srovnání. Průměrná výkonnost globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice dosáhla za poslední tři roky výkonnost 31,8 %, za pět let 48,8 % a za deset let skoro 110 %. O něco pomalejší průměrný růst zaznamenal akciový index u specifických strategií, které se soustředí na konkrétní regiony a sektory, které za posledních deset let zhodnotily o 23,5 %. 

Chraňte své peníze a nechte je pracovat pro vás. V západních a vyspělých zemích je běžné, že se o rodinné finance stará odborník v osobě finančního poradce, kterým vám nezávisle poradí.

výběrem vhodných investic pro dosažení vašich cílů vám rádi pomohou také investiční specialisté z FInGO.cz 

Na investování nikdy není pozdě. Můžete začít kdykoliv a myslete na to, že čím déle necháte peníze pracovat, tím zajímavějších výsledků dosáhnete.

Rubriky

Cestovní pojištění Fingo radí Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

Bez komentářů

  Zanechat odpověď