FONDY PENĚŽNÍHO TRHU

Pro zobrazení výnosů
prosím vyplňte formulář

Popis

Popis investičního nástroje:

V rámci peněžního trhu existuje více nástrojů, společným parametrem bývá krátký investiční horizont od 3 do 12 měsíců. Fondy peněžního trhu se zpravidla využívají jako efektivnější alternativa nízkoúročených spořících účtů pro krátkodobá spoření.

Jak na to:

Fondy peněžního trhu lze pořídit pomocí finančních poradců u správcovských společností, případně přímím nákupem prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.

Zdroj předpokládaného výnosu:

Ilustrativní roční zhodnocení je odvozeno od průměrné výkonnosti fondu Conseq Invest Konzervativnní za rok 2020. Ilustrativní příklad zobrazuje hrubý výnos.

Doporučený investiční horizont:

1 rok

Vstupní poplatky:

Do 1%.

Informace o zdanění:

Výnos se daní dle daňového zákona o dani z příjmu. Při dodržení zákonem stanoveného tzv. daňového testu v délce 3 let a více, pak nemusí fyzická osoba (nepodnikatel) výnosy danit.

Jak rychle se dostanete k penězům:

Zpravidla 5 – 10 dní od požadavku na výběr.