FONDY PENĚŽNÍHO TRHU

Pro zobrazení výnosů
prosím vyplňte formulář

Popis

Popis nástroje:

Fondy peněžního trhu jsou základní kategorií podílových fondů, které slouží primárně ke krátkodobému zhodnocování peněžních prostředků. Jsou alternativou spořících účtů či termínovaných vkladů, kdy umožňují pružně se podílet na vývoji peněžního a dluhopisového trhu. Jejich investičním cílem je překonávání výše úroků termínovaných vkladů a v delším horizontu i výnosů krátkodobých úrokových sazeb. Kolísání hodnoty investice ve fondech peněžního trhu bývá zpravidla nízké, ale za vysokou míru bezpečí investor platí relativně nižším dlouhodobějším výnosem oproti ostatním kategoriím otevřených podílových fondů.

Jsou vhodné především pro konzervativní investory, kteří očekávají od své investice stabilní vývoj s minimálním kolísáním její hodnoty. A dále pro ty investory, kteří mají krátký investiční horizont nebo si nejsou jisti, kdy budou prostředky potřebovat.

Jak na to:

Fondy peněžního trhu lze pořídit pomocí finančních poradců u správcovských společností, případně přímím nákupem prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.

Zdroj předpokládaného výnosu:

Ilustrativní roční zhodnocení je odvozeno od průměrné výkonnosti fondu Conseq Invest Konzervativnní za rok 2020. Ilustrativní příklad zobrazuje hrubý výnos.

Doporučený investiční horizont:

1 rok

Vstupní poplatky:

Do 1%.

Informace o zdanění:

Výnos se daní dle daňového zákona o dani z příjmu. Při dodržení zákonem stanoveného tzv. daňového testu v délce 3 let a více, pak nemusí fyzická osoba (nepodnikatel) výnosy danit.

Jak rychle se dostanete k penězům:

Zpravidla 5 – 10 dní od požadavku na výběr.