DOMINO RISK

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:

300 Kč měsíčně

Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

80 let

Maximální počet osob:

1–2 dospělé osoby, neomezený počet dětí (do 26 let věku)

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění

Pojištení invalidity:
 • u 2. a 3. stupně plní psychická onemocnění za všechny diagnózy, u 1. stupně omezeně
 • příspěvek formou ročního důchodu
 • invalidita 2. a 3. stupně pro děti plněna jednorázově
Pojištění vážných onemocnení:
 • opakované plnění z každé ze 5 skupin
 • po prodělaném onemocnění příspěvek až 30.000 Kč na plastickou operaci prsu
 • u karcinomu in-situ děložního čípku plnění 30% z PČ
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • uhradí až 548 dnů
 • plní bolesti pohybového aparátu
Pojištení trvalých následku úrazu:

až desetinásobek základní pojistné částky připojištění horních končetin se speciálními oceňovacími tabulkami

Slevy z pojistného:

sleva za výši pojistného až 20 %

Neomezená územní platnost pojištění:

Celosvětová působnost u trvalých následků úrazu a denního odškodného. U pracovní neschopnosti a hospitalizace EU

Možnost pojištění cizinců:

ANO, cizinci z EU jako ČR, trvalý pobyt – jako ČR, přechodný pobyt s omezením

Čekací doba:
 • Invalidita – 12 měsíců (diagnóza může nastat už v průběhu čekací doby)
 • Pracovní neschopnost – 2 měsíce
 • Závažné onemocnění – 2 měsíce
 • Hospitalizace – 2 měsíce, těhotenství a porod – 8 měsíců ( u hospitalizace dětí s doprovodem automaticky příplatek 250,– Kč/den
Bonus:

NE