FLEXI RŽP

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:

300 Kč měsíčně

Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

85 let

Maximální počet osob:

2 dospělí + 5 dětí

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění s konstantním pojistným

Čekací Doba:
 • Invalidita – 12 měsíců nebo 18 měsíců u 1. stupně (pokud prokáže, že s daným problémem nevstupoval do pojištění, nemusí se uplatnit vůbec)
 • Pracovní neschopnost – 2 měsíce, těhotenství – 8 měsíců, stomatologická ošetření – 8 měsíců
 • Závažné onemocnění – 2 měsíce
 • Hospitalizace – 2 měsíce, těhotenství – 3 měsíce, porod – 8 měsíců, stomatologická ošetření – 8 měsíců
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ:

BEZ OMEZENÍ – celosvětová územní platnost na všechna rizika

Pojištení invalidity:
 • u Invalidity vyplácí plnění za každý uznaný stupeň a ty se mohou sčítat
 • u autonehody vyplatí dvojnásobek pojistné částky při dosažení 3. stupně
 • u 2. a 3. stupně plní psychická onemocnění za všechny diagnózy, u 1. stupně omezeně
 • ve 3. stupni pojištěna také ztráta soběstačnosti od 2. stupně závislosti
Pojištění vážných onemocnení:
 • plní rakovinu ve stadiu In-situ ve výši 30 % z pojistné částky
 • z pojištění vážných nemocí a úrazů vyplácí neomezený počet plnění vždy ve výši 100 %
 • výplatou pojistného plnění pokračuje připojištění dále bez příslušné skupiny diagnóz, pro kterou bylo vyplaceno (bez změny ceny či přirážek)
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • u zaměstnanců se vyplácí neomezený počet dnů, u OSVČ max. 548 dnů na každou jednu diagnózu
 • finanční zkoumání od 650 Kč,do 1.000,– možno akceptovat pouze čestné prohlášení
 • vztahuje se i na lázně, rehabilitační centra a sanatoria, bez nutnosti návaznosti na PN (max. do 1 roku)
 • bez výluk na M diagnózy (onemocnění kosterní a svalové soustavy)
 • plní nemoci z povolání i pracovní úrazy
 • plní organické duševní choroby + schizofrenii
 • bez oceňovacích tabulek
Pojištení trvalých následku úrazu:
 • vyplatí až desetinásobek pojistné částky (dvojnásobná progrese již od 20% tělesného poškození)
 • trvalé následky se při vícečetném poškozením sčítají a poté se vypočítává progrese
 • plní vyjmenované stádia a následky z důvodu jakéhokoliv onemocnění
Slevy z pojistného:
 • sleva za věrnost od 8.roku po počátku pojištění
 • sleva za věrnost od 5.roku před koncem smlouvy
 • sleva za komplexní rozsah pojištění až 20 %
 • sleva za zdravý životní styl až 10 % za vybraná rizika
 • sleva za úvěrový balíček až 20 % za vybraná rizika