FLEXI RŽP

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:

60 Kč měsíčně

Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

90 let

Maximální počet osob:

8 osob na smlouvě (děti i dospělí)

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění s konstantním pojistným

Čekací Doba:
 • Invalidita – bez čekací doby
 • Pracovní neschopnost – 2 měsíce, těhotenství – 8 měsíců, stomatologická ošetření – 8 měsíců
 • Závažné onemocnění – 2 měsíce
 • Hospitalizace – 2 měsíce, těhotenství 8 měsíců, stomatologická ošetření – 6 měsíců, akutní onemocnění 0 měsíců
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ:

BEZ OMEZENÍ – celosvětová územní platnost na všechna rizika

Pojištení invalidity:
 • u Invalidity vyplácí plnění za každý uznaný stupeň a ty se mohou sčítat
 • u autonehody vyplatí dvojnásobek pojistné částky při dosažení 3. stupně
 • u 2. a 3. stupně plní psychická onemocnění za všechny diagnózy, u 1. stupně omezeně
 • ve 3. stupni pojištěna také ztráta soběstačnosti od 2. stupně závislosti
Pojištění vážných onemocnení:
 • plní rakovinu ve stadiu In-situ ve výši 30 % z pojistné částky
 • z pojištění vážných nemocí a úrazů vyplácí neomezený počet plnění vždy ve výši 100 %
 • výplatou pojistného plnění pokračuje připojištění dále bez příslušné skupiny diagnóz, pro kterou bylo vyplaceno (bez změny ceny či přirážek)
 • plní Diabetes 1.stupně pro děti a dospělé
 • plní narození trojčat, vrozené vady dítěte a úmrtí rodičky při porodu
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • u zaměstnanců se vyplácí neomezený počet dnů, u OSVČ max. 548 dnů na každou jednu diagnózu
 • finanční zkoumání od 650 Kč,do 1.000,– možno akceptovat pouze čestné prohlášení
 • vztahuje se i na lázně, rehabilitační centra a sanatoria, bez nutnosti návaznosti na PN
 • bez výluk na M diagnózy (onemocnění kosterní a svalové soustavy)
 • plní nemoci z povolání i pracovní úrazy
 • plní organické duševní choroby + schizofrenii
 • bez oceňovacích tabulek
 • varianta plnění od 1. dne zpětně
Pojištení trvalých následku úrazu:
 • vyplatí až desetinásobek pojistné částky (dvojnásobná progrese již od 20% tělesného poškození)
 • trvalé následky se při vícečetném poškozením sčítají a poté se vypočítává progrese
 • plní vyjmenované stádia a následky z důvodu jakéhokoliv onemocnění
Slevy z pojistného:
 • sleva za komplexní rozsah pojištění až 30 %
 • sleva za zdravý životní styl až 5 % za vybraná rizika
 • sleva za úvěrový balíček až 20 % za vybraná rizika