NÁŠ ŽIVOT

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Minimální výše běžného pojistného:

30 Kč měsíčně

Minimální pojistná doba:

5 let

Výstupní věk:

85 let

Maximální počet osob:

1 osoba na smlouvě

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění nebo investiční životní pojištění

Čekací Doba:
 • Invalidita – 2 měsíce
 • Pracovní neschopnost – 2 měsíce, těhotenství – 8 měsíců
 • Závažné onemocnění – 2 měsíce
 • Hospitalizace – 2 měsíce, těhotenství a porod – 8 měsíců
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ:

Územní platnost u trvalých následků úrazu, denního odškodného a hospitalizace EU + EHS (například Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Norsko). Územní platnost pracovní neschopnosti pouze ČR.

Pojištení invalidity:
 • plní za duševní poruchy u všech tří stupňů
 • invalidita dítěte od 2. stupně závislosti na péči
 • vyjmenovaná tělesná poškození
 • okamžitá výplata z PČ Invalidity 3. stupně
Pojištění vážných onemocnení:
 • varianta s pojištěním rakovinky in-situ nebo varianta bez in-situ
 • až 38 diagnóz
 • lze nastavit a kombinovat konstantní, lineárně klesající, anuitně klesající pojistnou částku
Pojištení pracovní neschopnosti:
 • lze sjednat a kombinovat varianty plnění od 15. dne, 29. dne a 57. dne
 • u rizikového těhotenství plní až 60 dnů
 • plní problémy se zády a vyplácí až 60 dnů jedné neschopnosti za rok
 • zaplatí i pobyt v lázních a podobných zařízeních
Pojištení trvalých následku úrazu:
 • 8 násobné progresivní plnění
 • trvalé následky, které zanechá jeden úraz se sčítají
 • varianta s plněním od 1 % nebo varianta od 10 %
Slevy z pojistného:
 • za zdravý životní styl 5 %
 • za výši pojistné čístka až 20 %
 • obchodní sleva až 10 %
 • klient obchodní skupiny ČSOB až 5 %