DLUHOPISOVÉ FONDY

Pro zobrazení výnosů
prosím vyplňte formulář

Popis

Popis nástroje:

Dluhopisové fondy, jak prozrazuje jejich označení, jsou podílové fondy primárně investující do dluhopisových nástrojů. Lze je vnímat jako „základní stavební kámen“ pro tvorbu investičního portfolia, pro konzervativního investora jsou pak vhodné i jako samostatná investice. Míra kolísání hodnoty investice v dluhopisovém fondu se liší dle investiční strategie definované statutem fondu. Obecně lze však říci, že je vyšší než u fondů peněžního trhu, ve střednědobém horizontu však nabízejí možnost vyššího zhodnocení investice než fondy peněžního trhu.

Jak na to:

Podílové fondy lze pořídit pomocí finančních poradců u správcovských společností nebo nákupem prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.

Zdroj předpokládaného výnosu:

Ilustrativní roční zhodnocení je odvozené od bank Barclays Global Corporate a BofA Global HY. Výnos není ponížen o případný vstupní poplatek. Ilustrativní příklad zobrazuje hrubý výnos.

Doporučený investiční horizont:

3 a více let

Vstupní poplatky:

Obvykle 1–3% z objemu investice.

Informace o zdanění:

Výnos se daní dle zákona o dani z příjmu. Při dodržení zákonem stanoveného tzv. daňového testu v délce 3 let a více, pak nemusí fyzická osoba (nepodnikatel) výnosy danit.

Jak rychle se dostanete k penězům:

Zpravidla 5 – 10 dní od požadavku na výběr.