FONDY DLUHOPISOVÉHO TRHU

Pro zobrazení výnosů
prosím vyplňte formulář

Popis

Popis investičního nástroje:

Dluhopis je takzvaný dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek toho, kdo cenný papír vydává, platit klientovi, který do dluhopisu investuje, výnos (úrok) z jmenovité hodnoty dluhopisu v předem stanovené výši a termínu. A také vátit věřiteli jmenovitou hodnotu dluhopisu v termínu jeho splatnosti. Dluhopisový fond Vám zajistí navíc rozložení rizika mezi více dluhopisů a zajistí Vám lepší přístup k penězům.

Jak na to:

Podílové fondy lze pořídit pomocí finančních poradců u správcovských společností nebo nákupem prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.

Zdroj předpokládaného výnosu:

Ilustrativní roční zhodnocení je odvozené od bank Barclays Global Corporate a BofA Global HY. Výnos není ponížen o případný vstupní poplatek. Ilustrativní příklad zobrazuje hrubý výnos.

Doporučený investiční horizont:

Dle typu a zaměření dluhopisového fondu 2–7 let

Vstupní poplatky:

Obvykle 1–3% z objemu investice.

Informace o zdanění:

Výnos se daní dle zákona o dani z příjmu. Při dodržení zákonem stanoveného tzv. daňového testu v délce 3 let a více, pak nemusí fyzická osoba (nepodnikatel) výnosy danit.

Jak rychle se dostanete k penězům:

Zpravidla 5 – 10 dní od požadavku na výběr.