AKCIOVÉ FONDY

Pro zobrazení výnosů
prosím vyplňte formulář

Popis

Popis investičního nástroje:

Koupí akcií se stáváte spolumajitelem/kou společnosti, přičemž zisk může tvořit vyšší prodejní hodnota akcie a zároveň dividenda vypácená ze zisku společnosti. Velmi jednoduchým a oblíbeným nástrojem jsou pak investice do akcií formou akciových podílových fondů spravovaných profesionálními manažery a investičními společnostmi. Výhodou je možnost širokého výběru, dostupnost a jednoduchost pořízení.

Jak na to:

Akciové fondy lze pořídit pomocí finančních poradců u správcovských společností, případně přímým nákupem prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.

Zdroj předpokládaného výnosu:

Ilustrativní roční zhodnocení pracuje s průměrnou dolouhodobou výkonností MSCI World Value. Ilustrativní příklad zobrazuje hrubý výnos.

Doporučený investiční horizont:

7 a více let

Vstupní poplatky:

Do 5% z investované částky

Informace o zdanění:

Výnos se daní dle daňového zákonu o dani z příjmu. Při dodržení zákonem stanoveného tzv. daňového testu v délce 3 let a více, pak nemusí fyzická osoba (nepodnikatel) výnosy danit.

Jak rychle se dostanete k penězům:

Zpravidla 5 – 10 dní od požadavku na výběr.