AKCIOVÉ FONDY

Pro zobrazení výnosů
prosím vyplňte formulář

Popis

Popis nástroje:

Akcie a tedy i akciové fondy patří mezi nejvýnosnější investiční nástroje, tomu však také odpovídají rizika, která jsou s nimi spojena. Akcie se vyznačují vyšší mírou kolísavosti, a proto i akciové fondy patří mezi rizikovější investice. Akciové fondy jsou velmi vhodné pro dlouhodobé pravidelné investování, které u nich snižuje riziko špatného načasování investice. Akciové fondy jsou široce diverzifikovaná akciová portfolia, investují do mnoha (desítky) akcií, čímž významně snižují riziko poklesu jednotlivého akciového titulu.

Jak na to:

Akciové fondy lze pořídit pomocí finančních poradců u správcovských společností, případně přímým nákupem prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.

Zdroj předpokládaného výnosu:

Ilustrativní roční zhodnocení pracuje s průměrnou dolouhodobou výkonností MSCI World Value. Ilustrativní příklad zobrazuje hrubý výnos.

Doporučený investiční horizont:

7 a více let

Vstupní poplatky:

Do 5% z investované částky

Informace o zdanění:

Výnos se daní dle daňového zákonu o dani z příjmu. Při dodržení zákonem stanoveného tzv. daňového testu v délce 3 let a více, pak nemusí fyzická osoba (nepodnikatel) výnosy danit.

Jak rychle se dostanete k penězům:

Zpravidla 5 – 10 dní od požadavku na výběr.