REALITNÍ FONDY

Pro zobrazení výnosů
prosím vyplňte formulář

Popis

Popis nástroje:

Nemovitostní fondy, jak prozrazuje jejich označení jsou speciální podílové fondy investující do kvalitních nemovitostí a to buď přímo nebo prostřednictvím nemovitostních společností. Investoři mají možnost se podílet na výhodách plynoucích z vlastnictví kvalitních nemovitostí bez osobní odpovědnosti za závazky plynoucí provozu těchto nemovitostí. Participují v různých segmentech realitního trhu – kanceláře, nákupní centra, logistické areály, rezidenční nemovitosti, hotely apod. s různým cyklem vývoje a tím možností dále optimalizovat celkový výnos správnou investiční strategií.

Jak na to:

Realitní fondy lze pořídit pomocí finančních poradců u správcovských společností.

Zdroj předpokládaného výnosu:

Ilustrativní roční zhodnocení je odvozené od průměrného ročního zhodnocení za poslední tři roky fondu Conseq Realitní. Ilustrativní příklad zobrazuje hrubý výnos.

Doporučený investiční horizont:

5 a více let

Vstupní poplatky:

Do 5% investované částky

Informace o zdanění:

Výnos se daní dle daňového zákonu o dani z příjmu. Při dodržení zákonem stanoveného tzv. daňového testu v délce 3 let a více, pak nemusí fyzická osoba (nepodnikatel) výnosy danit.

Jak rychle se dostanete k penězům:

Zpravidla 5 – 10 dní od požadavku na výběr. U některých fondů může být doba delší až v řádu týdnů.