Život

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Velikost pojišťovny na trhu:

4. místo

Minimální výše běžného pojistného:

300 Kč měsíčně, 3 600 Kč ročně

Maximální počet osob:

2 dospělí + 10 dětí

Minimální pojistná doba:

5 let

Konstrukce pojištění:

Rizikové životní pojištění

Předběžné krytí:

ANO, resp. je sjednávána přímo pojistná smlouva, nikoliv návrh (nabídka). Klient je plně pojištěn druhý den po podpisu (ode dne připsání 1.pojistného na účet NN).

Neomezená územní platnost pojištění:

ANO

Možnost pojištění cizinců:

OMEZENĚ, cizinec z jiné země nežli EU, Švýcarska, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a nemá povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a současně žije v ČR méně než 2 roky nepřetržitě, nemůže být přijat do pojištění. Vyplňuje se finanční a zdravotní dotazník. Podmínky i v AJ.

Čekací doba:
  • Invalidita – 18 měsíců dospělý/3 měsíce dítě
  • Pracovní neschopnost – 3 měsíce, těhotenství – 8 měsíců
  • Závažné onemocnění – 3 měsíce
  • Hospitalizace – 3 měsíce, těhotenství/porod – 8 měsíců
Slevy z pojistného:

sleva 10 % pro děti

Bonus:

Bonus za bezeškodní průběh