Evoluce

Pro zobrazení platby
prosím vyplňte formulář

Popis

Velikost pojišťovny na trhu:

9. místo

Minimální výše běžného pojistného:

300 Kč měsíčně

Maximální počet osob:

2 dospělé osoby + 5 dětí

Minimální pojistná doba:

10 let, pro pojistníky starší 55 let 5 let

Konstrukce pojištění:

Investiční pojištění, u rizik převažuje přirozené pojistné (pojistné dle věku)

Předběžné krytí:

ANO, resp. jde o pojistnou smlouvu, tj. není potřeba

Neomezená územní platnost pojištění:

OMEZENĚ, pro některá rizika platí omezení

Možnost pojištění cizinců:

ANO, bez nadstandardních požadavků. Pojistit lze daňového nerezidenta i osobu bez trvalého pobytu (požadavek na dlouhodobý pobyt). Lze pojistit i bez rodného čísla.

Čekací doba:
  • Invalidita – 18 měsíců dospělý/dítě
  • Pracovní neschopnost – 3 měsíce, těhotenství – 8 měsíců
  • Závažné onemocnění – 3 měsíce, resp. 6 měsíců v případě cukrovky
  • Hospitalizace – 3 měsíce, těhotenství/porod – 8 měsíců
Slevy z pojistného:

až 10 %

Bonus:

Bonus za bezeškodní průběh